Философский факультет, ОНУ


Методичні матеріали

 

Викладачи

 

Методичні розробки викладачів факультету

Артюхіна Н.В., доцент


Бевзюк Н.П., доцент


Белянська О.Ю., доцент


Богата Л.Н., професор


Воробйов С.Г., ст.викл


Голубович І.В., професор


Готинян В.В., доцент


Довгополова О.А., профессор


Карпенко М.В., доцент


Кравченко В.А., доцентЛевченко В.Л., доцент


Лопуга О., ст. викл.


Ляльчук К.М., доцент


Мартинюк Е. І., доцент


Можегова Л.В., ст. викл.


Наконечна О.В., викл.

Задания для студентов:

Основні питання курсу :

Література до курсу :


Ніколенко О.В., доцент


Петріковська О.С., доцент

 

Райхерт К., ст. викл.

 

Русяєва М.В.,доцент


Соболевська Е.К., доцент


Старовойтова І.І., доцент


Сумченко І.В., доцент


Терентьєва Л.Н., професор


Тихомірова Ф.А., ст. викл.

Методичні рекомендації для студентів 1 курсу заочної форми навчання, спеціальність “Філософія”

Уварова Т.І.

Історія театру

Риторика

Театрознавство

Підприємництво і шоу-бізнес

Основи сценічного мовлення

Історія української культури

Історія української культури (для студентів денного відділення факультету романо-германської філології)  

Історія української культури (для студентів заочного відділення біологічного факультету)

Організація і методика проведення передвиборчих кампаній

Організація і методика проведення передвиборчих кампаній (для студентів-культурологів денного відділення

Організація і методика проведення передвиборчих кампаній (для студентів-культурологів заочного відділення))

Організація і методика проведення презентацій

Організація і методика проведення презентацій  (для студентів-культурологів денного відділення 

Організація і методика проведення презентацій  (для студентів-культурологів заочного відділення))

 


Ушакова К.В., доцент


Чайковський О.В., доцент


Чорба О.П., доцент


Шевцов С.П., доцент

© 2018 Офіційний сайт факультету історії та філософії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

webmaster