Философский факультет, ОНУ

Методичні вказівки до оформлення і ведення індивідуального плану роботи аспіранта та звітності за планом

О.В.Чайковський

1. Загальні положення

Індивідуальний план є основним документом аспіранта, за допомогою якого планується. й контролюється його робота.

Індивідуальний план заповнюється державною мовою.

Індивідуальний план складається:

 • на 3 роки для аспірантів, що навчаються за очною формою навчання:
 • на 4 роки для аспірантів, що навчаються за заочною формою навчання:
 • на 5 років для здобувачів наукового ступеня, що працюють над дисертацією поза аспірантурою.

Індивідуальний план складається у двох примірниках. Один примірник зберігається у відділу аспірантури і докторантури ОНУ, а другий – у деканаті або на кафедрі.

Індивідуальний план має бути складений аспірантом І року навчання під керівництвом наукового керівника до 15 грудня. За додержання форми плану, його своєчасного заповнення й ведення відповідає аспірант, а за зміст – науковий керівник.

Індивідуальний план розглядається і затверджується на засіданні кафедри, на якій працює науковий керівник і затверджується деканом факультету.

Тема дисертації одночасно розглядається і затверджується на засіданні кафедри і на засіданні Вченої ради факультету.

Науковий керівник зобов'язаний одночасно із затвердженням теми дисертації написати пояснювальну записку щодо вибору теми дисертаційної роботи на другій сторінці плану. Це обгрунтування може бути надруковано на принтері та підклеєно до цієї сторінки з обов'язковим підписом наукового керівника.

Індивідуальний план (загальний план роботи і плани кожного року навчання) складається на весь період навчання і підписується аспірантом и науковим керівником. Термін – не пізніше 10 грудня.

  У загальному плані вказують такі данні:

  І. Підготовка та складання кандидатських іспитів.

 1. Філософія (для тих, хто не склав кандидатського іспиту раніше). Для тих, хто склав, у графі "Термін виконання" вказується: "Складено "___" ___________ 200__ р". Для тих, хто не склав – термін складання – травень-червень наступного календарного року. У цьому випадку аспіранти навчаються і складають іспити сумісно з аспірантами природничих або соціально-гуманітарних факультетів.
 2. Спецдисципліна . Це – іспит за спеціальністю. Він планується, як правило на травень-червень останнього року навчання. У зв'язку з тим, що у ході роботи над дисертацією при необхідності спеціальність може бути змінено, назву цього іспиту можна не вказувати.
 3. Іноземна мова . Вказується, який іспит буде складатися (для тих, хто не склав кандидатського іспиту раніше). Для тих, хто склав, у графі "Термін виконання" вказується: "Складено "___" ___________ 200__ р". Для тих, хно не склав – термін складання – травень-червень наступного календарного року.

  ІІ. Робота над дисертацією.

 1. Теоретична робота . Вказується такий термін: листопад року вступу – квітень останнього року навчання.
 2. Експериментальна робота . Не заповнюється.
 3. Оформлення дисертації. Вказується травень – червень останнього року навчання.

ІІІ. Навчально-методична та педагогічна робота.

1. Відвідання лекцій для аспірантів природничих або соціально-гуманітарних факультетів, занять наукового керівника.

2. Проведення 50 годин семінарських занять, а також пробних лекцій. Термін виконання: ІІ семестр поточного навчального року - ІІ семестр наступного навчального року.

Робочі плани по рокам

І рік очного навчання

  І. Підготовка та складання кандидатських іспитів.

Заповнюється у повної відповідності до "Загального плану".

ІІ. Робота над дисертацією.

 1. Теоретична робота. У колонці "Обсяг та стислий зміст роботи" "Аналіз літератури за темою". У колонці "Термін виконання та форма звіту" – "Текст огляду літератури – червень поточного навчального року.
 2. Експериментальна робота . Не заповнюється для соціально-гуманітарних факультетів.
 3. Оформлення дисертації. Вказується: "Підготовка плану дисертації.

ІІІ. Навчально-методична та педагогічна робота.

 1. Відвідання лекцій для аспірантів природничих або соціально-гуманітарних факультетів, занять наукового керівника. У колонці "Обсяг та стислий зміст роботи" – "Жовтень поточного календарного року – травень наступного календарного року".
 2. Проведення семінарських занять. У колонці "Обсяг та стислий зміст роботи" - приблизно - 26 годин; ІІ семестр поточного навчального року."

ІІ рік очного навчання

І. Підготовка та складання кандидатських іспитів.

Заповнюється у повної відповідності до "Загального плану".

ІІ. Робота над дисертацією.

 1. Теоретична робота. У колонці "Обсяг та стислий зміст роботи" приблизно: "Робота над І главою" або "Робота над І і ІІ главами. У колонці "Термін виконання та форма звіту" – "Текст І глави" або "Текст І і ІІ глави"; червень наступного календарного року."
 2. Експериментальна робота. Забілюється. Замість цього: "Робота над публікаціями" " приблизно: підготовка 2 статей до друку; підготовка 2 тезисів й участь у 2 конференціях." У колонці "Обсяг та стислий зміст роботи: тексти статей і тезисів, програми конференцій; жовтень наступного календарного року – жовтень наступного навчального року.
 3. Оформлення дисертації. Вказується приблизно так: "Підготовка розгорнутого плану дисертації." У колонці "Обсяг та стислий зміст роботи": "Текст плану"; червень наступного навчального року".

ІІІ. Навчально-методична та педагогічна робота.

 1. Проведення семінарських занять. У колонці "Обсяг та стислий зміст роботи" - приблизно: 24 години; І семестр наступного навчального року."
 2. Проведення пробних лекцій. У колонці "Обсяг та стислий зміст роботи": 3 пробних лекції з курсу "_____________"; ІІ семестр наступного навчального року.

ІІІ рік очного навчання

І. Підготовка та складання кандидатських іспитів.

Заповнюється у повної відповідності до "Загального плану".

ІІ. Робота над дисертацією.

 1. Теоретична робота. У колонці "Обсяг та стислий зміст роботи" приблизно: "Робота над текстом дисертації" У колонці "Термін виконання та форма звіту" – "Текст дисертації"; червень календарного року, що на 3 роки більше року вступу."
 2. Експериментальна робота . Забілюється. Замість цього: "Робота над публікаціями" - приблизно: підготовка 2 статей до друку; підготовка 2 тезисів й участь у 2 конференціях." У колонці "Обсяг та стислий зміст роботи: тексти статей і тезисів, програми конференцій; жовтень календарного року, що більше року вступу на 2 роки – лютий календарного року, що більше року вступу на 3 роки
 3. Оформлення дисертації. У колонці "Обсяг та стислий зміст роботи": "Червень календарного року, що більше року вступу на 3 роки"

ІІІ. Навчально-методична та педагогічна робота.Не передбачається.

написання додаткової програми згідно з напрямком дисертації для кандидатського іспиту за спеціальністю;

 
 

© 2018 Офіційний сайт факультету історії та філософії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

webmaster