«Культура ХХ сторіччя»
питання для підготовки до заліку для студентів
4 курсу заочного відділення філософського ф-та
Викл. – доц. Левченко В.Л.