Философский факультет, ОНУ

Міжнародне співробітництво та гранти

 

 

Міжнародні угоди: з якими організаціями. Результати їх використання.

Філософський факультет здійснює міжнародне співробітництво з Університетом Єрусалиму (Центром Чейза) в межах угоди про освітянське співробітництво між Ізраїльським культурним центром (м. Одеса, Україна) та ОНУ імені І.І. Мечникова. Основна тема співробітництва – реалізація роботи університетського  факультативу  «Сучасна іудаїка та ізраїлезнавство». Науковцями Центра Чейза прочитано в 2014 році  2 спецкурса з академічної юдаїки студентам та аспірантам ОНУ імені І.І. Мечникова. Підготовлено до друку чергову, третю збірку матеріалів за результатами роботи факультативу. В 2011 и в 2013  році було надруковано 2 збірки матеріалів за підтримкою Ізраїльского культурного центру  ( останній - «Іудаіка в Одесі. Вип. 2». – Одесса: Фенікс, 2013. – 218 с.).

 

Міжнародні гранти: від яких організацій. Результати їх використання.

1. Грант Eurasia Programme за участю філософського факультету (відповідальний виконавець – проф. О. А. Довгополова)  і   Університету м. Бергена (Норвегія). Проведено науковий  семінар «Границі в Європі» (травень 2014, Берген). Підготовлено до друку збірку матеріалів. Фінансування повністю норвезькими установами.
2. Грант Eurasia Programme за участю філософського факультету (відповідальний виконавець – проф. О. А. Довгополова) і Посольства Норвегії В Україні. Проведено науково-практичний семінар «Норвезько-українське співробітництво в галузі вищої освіти», (Київ, 22-23 вересня 2014). Створено програму  спільних українсько-норвезьких проектів в галузі гуманітарної освіти.
3. Грант Програми Фулбрайт в Україні (Visiting Scholar Programm) , Держдепартамент США. Фінансування виконання дослідницького проекту «Реконструкція інтелектуальної біографії Г. В. Флоровського в контексті діалогу української та американської університетської традиції», виконавець – проф. І. В. Голубович, приймаюча сторона – Нью-Йоркський університет. Термін виконання – жовтень 2013-червень 2014 р. За результатами гранту створено архівний електронний фонд за темою, підготовлено до друку монографію, яка буде опублікована в Болгарії в першому кварталі 2015 р. Надрукована стаття в фаховому виданні. Проведено публічні лекції, в тому числі, в Грецькому  культурному центрі м. Одеси, засідання науково-дослідного та освітнього Центру  імені Г. В. Флоровського, вийшло в ефір  3 телепрограми за темою гранту.
4. Грант Російського державного фонду наукових досліджень. Філософський факультет (від. виконавець – проф. О.А.Довгополова) сумісно з Вищою школою економіки (Пермське відділення) організував цикл наукових семінарів «Людський вимір часу: антропологія історичного», серпень 2013-квітень 2014 р., м. Перм, Росія.
5. Грант «Ariel University ATZiL», Ізраїль для здійснення дослідницької програми «Ariel University Center -ATZiL Research Program». Фінансування за рахунок  єврейського агентства Ізраїлю "Сохнут".  Виконавець – аспірантка філософського факультету Г. С. Шапіро (наук.керівник – проф. О.А.Довгополова). Результат - написання дослідницької роботи на тему: «Шоа в пам’яті Діаспори. Дослідження історичної пам'яті Голокосту серед студентів програми MASA-Аріель». («The Shoah in memory of Diaspora. The research of the  Historical remembering  of the Holocaust among  The students of MASA-program in Ariel»)» під керівництвом професора Ніци Давидович (Prof. Nitza Davidovich, Faculty of Social Sciences and Humanities, Ariel University).

 

Візити закордонних спеціалістів: кількість, гості, звідки,  мета, результати.

  1. Кшиштоф Зануссі, кінорежисер, випускник філософського факультету Ягелонського університету м. Кракова. Зустріч зі студентами філософського факультету ОНУ, жовтень 2014 р. в рамках програми Єврофорума згідно з Листом про входження ОНУ імені І.І.Мечникова до Європейського форуму. Кількість учасників зустрічі – 50 осіб – студенти, аспіранти, викладачі філософського факультету.
  2. Проф. Йоель Реєв (Центр Чейза, Ун-т Єрусалима, Ізраїль. Згідно з умовами договору про співробітництво ОНУ імені І. І. Мечникова і Ізраїльського культурного центру проф. Й. Реєв прочитав для учасників факультативу з академічної юдаїки та ізраїлезнавства на тему «Єврейська філософія ХХ ст.», 11-18 листопада 2014 р. Кількість учасників – 30 осіб – студенти, аспіранти, викладачі філософського та інших факультетів ОНУ. Результат – проведення заліку з курсу, отримання сертифікату учасниками факультативу.
  3. Французький соціолог Мари Мендрас, лекція за темою подій в Україні та реакції на них в Європі (червень 2014 р.) в межах програми Еврофоруму (Франція). Результат – залучення ОНУ до програми Єврофоруму, підписання листа про входження ОНУ імені І.І.Мечникова до Європейського форуму. Відп. виконавець – проф. О.А.Довгополова.
  4. Міжнародні заходи (конференції, семінари тощо): тема, кількість заходів та учасників.
    Проведення циклу міжнародних наукових семінарів «Людський вимір часу: антропологія історичного» - серпень 2013 – квітень 2014 р. Проведено 2 семінари  в Вищій школі економіки, Пермське відділення в м. Перм, Росія. Організатори – філософський факультет ОНУ (відп. виконавець – проф. Довгополова О. А.) і Вища школа економіки, Пермське відділення (відп. виконавець – доцент А. В. Каменских).  Кількість учасників  - 30 вчених України, Росії, Франції, Нідерландів, США.

 

З архіву міжнародних зв’язків 

Лекції завідувача кафедрою логіки й методології науки  
Мадридського Компьютенського університету (Іспанія)
 професора, доктора Луиса Фернадоса Морено
на філософському факультеті.

 

Лекції професора Есекського університету
(Велика Британія) на філософському факультеті.

 

 

Міжнародна наукова конференція  на тему
"БУТТЯ Й АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЙОГО
АДЕКВАТНОГО ПІЗНАННЯ"
Жешув, 23-25 листопада 2001 року

Гости факультету у проректора з
міжнародних зв'язків ОНУ доц. Скорохода С.Ф.:
професор, завідувач кафедрою соціології
Опольського університету (Польща) Ян Руг
й проректор з науково-дидактичної роботи
Вищої школи отельного і ресторанного
бізнесу у місті Познані (Польща)
Єва Муха-Шаек (докторант факультету).

© 2018 Офіційний сайт факультету історії та філософії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

webmaster