Философский факультет, ОНУ

Хроніка створення й розвитку філософського факультету (1995-2012)

1995

Лютий – засідання кафедри філософії природничих факультетів, на якому було вирішено почати підготовку до відкриття в університеті спеціальності "Філософія"

30 травня – Рішення Державної акредитаційної комісії про надання університету права підготовки спеціалістів-філософів

Відкриття кафедрою філософії природничих факультетів першого на півдні й сході України філософського відділення

5 липня - початок прийому документів на спеціальність "Філософія"

Конкурс на місця держзамовлення – 4,7
(другий конкурс в університеті серед 33 спеціальностей)!

Перша аудиторія філософського відділення (на третьому поверсі флігеля у дворі будинку, де зараз розташований філософський факультет).

1 вересня – перше свято філософського відділення – посвячення у студенти

2 вересня - початок підготовки філософів в
Одеському державному університеті - уперше на півдні України

Перший комп'ютер філософського відділення.

1996

Приєднання кафедри філософії Інституту соціальних наук
до кафедри філософії природничих факультетів

1997

30 травня – перше проведення свята Дня факультету

19 грудня – перше проведення Дня Діогена Одеського

1998

Проведення студентської конференції - І наукових читань пам'яті Георгія Флоровського

Спільне засідання філософських кафедр університету, на якому було прийнято перше клопотання про відкриття в ОДУ філософського факультету.

Одержання нового помешкання по вулиці Новосельського.

Установка свого сучасного комп'ютерного класу.

1999

Перший випуск філософів бакалаврів

2000

24 червня. Спільне засідання кафедр філософії ОДУ прийняло одноголосні рішення про повторне клопотання перед ректоратом і Вченою радою ОДУ про створення філософського факультету, а також про структуру факультету та рекомендації на посади керівників факультету й кафедр.

Прийнято на денне відділення 76 студентів, а на заочне – 104 студента!
Найвищий конкурс серед усіх 37 спеціальностей університету за останні 10 років на місця держзамовлення – 6,1!

1 вересня - Початок занять всіх курсів у новому приміщенні

26 вересня, 14.01. Нарада директорів інститутів і деканів факультетів ОНУ ім. І.І.Мечникова одноголосно вирішила, що в ОНУ доцільно створити філософський факультет!

26 вересня, 16.35. Вчена рада ОНУ ім. І.І.Мечникова
одностайно вирішила клопотати перед міністерством освіти й науки України про створення філософського факультету ОНУ!

6 жовтня, 10.30. Міністр освіти і науки України, доктор філософських наук, академік Василь Григорович Кремень прийняв представників філософів університету з клопотанням ректора про створення факультету.

6 жовтня, 16.25. Міністр підписав наказ № 475 "Про створення філософського факультету Одеського
національного університету ім. І.І.Мечникова".

19 жовтня - святкування створення філософського факультету Одеського національного університету

30 жовтня - Перше засідання Вченої ради філософського факультету

2001

Збільшення ліцензії на підготовку фахівців за спеціальністю "Філософія"

Акредитація спеціальності "Філософія" на термін 10 років

14-18 травня – перше проведення Тижня Діогена

Одержання ліцензії на підготовку фахівців за спеціальністю "Культурологія"

ІІ місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з культурології

Установка факсу й Інтернету

Розформування кафедри українознавства. Перехід викладачів-культурологів на кафедру філософії природничих факультетів

Абсолютний рекорд: найвищий конкурс серед усіх 36 спеціальностей університету за останні 11 років і серед усіх філософських спеціальностей України (і СНД?) за всі роки їх існування - 8,4 абітурієнта на 1 місце!

Проведення першої Всеукраїнської студентської наукової конференції філософів - ІУ наукових читань пам'яті Георгія Флоровського

Абсолютний рекорд: найбільша кількість студентів-філософів, прийнятих на І курс серед усіх філософських спеціальностей України (і СНД?) за всі роки їх існування – 200 студентів!

1-5 жовтня - перше проведення Тижня факультету

5 жовтня – святкування першої річниці факультету

Перша група студентів-культурологів на заочному відділенні

2002

Відкриття першої на півдні України спеціалізованої вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій

І місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з культурології

Проведення першої Міжнародної студентської наукової конференції студентів-філософів - У наукових читань пам'яті Георгія Флоровського

Проведення першої Міжнародної конференції "Філософські проблеми гуманізації освіти", присвяченої Степану Балею

Найвищий середній конкурс в ОНУ серед 37 спеціальностей за 1995-2002 рр.
(роки існування спеціальності "Філософія") - 4,1 абітурієнта на 1 місце

Перший прийом на спеціальність "Культурологія"
Спеціальність "Культурологія" зайняла ІІ місце в ОНУ (3,9 абітурієнта на 1 місце) по конкурсу у рік відкриття спеціальності. І місце належить спеціальності "Філософія" (4,7 абітурієнта на 1 місце у 1995 році)

Створення кафедри культурології філософського факультету на основі частини професорсько-викладацького складу кафедри філософії природничих факультетів

Створення студентського варіанта газети "Діоген"

Грудень – виставка "Світ очима студента".

11 грудня 2002 року – перше святкування Дня культуролога

2003

За рішенням Вченої ради філософського факультету не починаються заняття на денному відділенні до вирішення питання про сходи факультету.

Ліцензування підготовки магістрів-філософів.

Створена комп'ютерна мережа факультету
Установлені сучасні комп'ютери

Новий рекорд на прийомі. Конкурс на спеціальність "Культурологія" – 8,0 абітурієнта на 1 місце. Більше було тільки на спеціальність "Філософія" у 2001 році.

Вийшла у світ перша збірка студентських наукових робіт –
"Матеріали Міжнародних конференцій студентів-філософів –
ІУ та У наукових читань пам'яті Георгія Флоровського".

2004

Наш факультет провів І Всеукраїнську олімпіаду зі спеціальності "Філософія". В олімпіаді взяли участь студенти-філософи 9 університетів України.
Три дипломи із 6 можливих - у наших студентів!

Перший на півдні і сході України випуск магістрів філософії
денного і заочного навчання.
Перші 20 магістрів філософії одержали дипломи!

2005

Подовжено дію єдиної на півдні України Спеціалізованої вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій

На ІІ Всеукраїнській олімпіаді студентів-філософів наші студенти
завоювали 2 диплома з 6 можливих! Всього на 2 олімпіадах – 5 з 12!

Студентка-філософ зайняла І місце в ОНУ на Олімпіаді з психології!

Кафедра філософії природничих факультетів серед 12 кафедр України, Росії і Молдови отримала Академічний грант для вузівських кафедр Інституту відкритого суспільства Центрально-Європейського університету.

За час існування спеціальності "Філософія" середній конкурс на місця держзамовлення є найвищим в університеті серед 38 спеціальностей. Якщо говорити тільки о чотирьох роках, то на І місці - спеціальність Культурологія".

Перший докторант факультету з Європейської Співдружності

2006

На ІІІ Всеукраїнській олімпіаді студентів-філософів наші студенти
завоювали 1 диплом з 3 можливих! Всього на 3 олімпіадах – 6 з 15!

2007

На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з філософських наук наші студенти завоювали 3 диплома з 9 можливих!

Подовжено дію єдиної на півдні України Спеціалізованої вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Відсоток докторів й кандидатів наук серед викладачів факультету зріз майже
до 80 %!

Завершена модернізація комп'ютерного класу факультету.
Оновлена техніка на кафедрах та в деканаті. Тепер тут тільки рідкокристалічних монітори. В деканаті з'явився сканер – принтер – ксерокс.
Лазерний принтер встановлено у навчально-методичному кабінеті.

2008

Завершений частковий ремонт своїми силами. Новий посилений лінолеум –
на 150 м2

Оновлена аудиторія № 2 та частина стін коридору факультету.

Оновлено стільці у комп'ютерному класі

У професора А.І. Уйомова 4 квітня ювілей – 80 років зі дня народження

На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з філософських наук наші студенти завоювали 3 диплома з 8 можливих!

Початок захисту докторських дисертація викладачами факультету

Відкриття буфета

Приєднання комп'ютерної мережі факультету до комп'ютерної мережі ОНУ

2009

На прийомі у 2009 році, був встановлений новий рекорд. Середній конкурс на напрями підготовки факультету досяг 16,3 людини на 1 місце - це найвищий конкурс у нашому університеті у 2009 році. Рекордним для факультету був у 2009 році й прийом студентів на І курс денної форми навчання - 91 студент. 

2010

2010 рік - це рік дуже значних для нас Ювілеїв. Це - рік 145-річчя Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, 205-річчя початку викладання філософії в Одесі, 15-річчя спеціальності "Філософія" в ОНУ й 10-річчя Філософського факультету ОНУ.

Ювілейний рік факультет відзначив новими досягненнями. Середній конкурс на напрями підготовки факультету досяг у 2010 році 16,4 абітурієнтів на 1 місце - це найвищий середній конкурс в університеті. Середній конкурс за останні 5 років у нас теж найвищий в ОНУ. "Ювілейний" рекорд факультету ми маємо у 2010 році й по кількості зарахованих на 1 курс денної форми навчання - 110 студентів, у тому числі 80 контрактників.Вийшла у світ друга збірка студентських наукових робіт – "Матеріали Міжнародних конференцій студентів-філософів – УІ - ХІІ наукових читань пам'яті Георгія Флоровського".  Пройшла Всеукраїнська студентська конференція - ХІІІ наукові читання пам'яті Георгія Флоровського Ректор університету професор Коваль Ігор Миколайович з нагоди Ювілеїв подарував філософському факультету новий комп'ютерний клас.  

2011

Середній конкурс на напрями підготовки факультету за останні 6 років – у двійці найвищих конкурсів ОНУ. Філософському факультету надані нові приміщення. Пройшла Всеукраїнська студентська конференція – ХІV наукові читання пам'яті Георгія Флоровського  Завершено ремонт сходів факультету й аудиторії для кафедри культурології 

2012

Міністерство надало Філософському факультету право проводити Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт з філософських наук у 2012-2014 роках На конкурсі-2012 наші студенти завоювали 3 диплома з 8 можливих!  Факультет успішно пройшов ліцензування магістратури зі спеціальності «Культурологія». До магістратури з культурології прийняти перші студенти- магістри.  

2013

Пройшли І Наукові читання пам’яті професора А.І.УйомоваПройшла Всеукраїнська студентська конференція - ХVІ наукові читання пам'яті Георгія ФлоровськогоНа Всеукраїнському конкурсі-2013 наші студенти завоювали 3 диплома з 9 можливих!Завершений ремонт аудиторії № 6

2014

Найбільша кількість студентів-контрактників спеціальності «Культурологія» серед всіх ВНЗ України.Завершений ремонт деканату.Пройшли ІІ Наукові читання пам’яті професора А.І.УйомоваПройшла Всеукраїнська студентська конференція– ХVІІ наукові читання пам'яті Георгія ФлоровськогоМіністерство подовжило Філософському факультету право проводити Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт з філософських наук на 2014-2015 навчальний рік.На Всеукраїнському конкурсі-2015 наші студенти завоювали 3 диплома з 9 можливих!Перші наші магістри-культурологи отримали дипломи.

2015

2015 рік - це рік дуже значних для нас Ювілеїв. Це - рік 150-річчя Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, 210-річчя початку викладання філософії в Одесі, 20-річчя спеціальності "Філософія" в ОНУ й 15-річчя Філософського факультету ОНУ.На Всеукраїнському конкурсі-2015 наші студенти завоювали 3 диплома!Пройшли ІІІ Наукові читання пам’яті професора А.І.Уйомова.Філософський факультет зайняв І місце у огляді-конкурсі творчих колективів факультетів й інститутів ОНУ, присвяченому 150-й річниці ОНУ!Пройшла Всеукраїнська студентська конференція– ХVІІІ наукові читання пам'яті Георгія Флоровського

Большие философские юбилеи
 

© 2018 Офіційний сайт факультету історії та філософії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

webmaster