Тематика контрольних робіт по філософії культури

  1. Принципи типологізації культури.
  2. Проблема кризи сучасній цивілізації в філософії культури.
  3. Техніка як предмет філософії культури ХХ ст.
  4. Культура як пошук смислу.
  5. Проблема мови у філософії культури ХХ ст.
  6. Герменевтика і філософія культури.
  7. Семіотика і філософія культури.
  8. Проблеми інтерпретації тексту в філософії культури.
  9. Філософія культури як філософія символу (Е. Кассірер).
  10. Історико-філософська традиція про сутність символу.
  11. Теорія російського символізму.
  12. Прасимволи культури.
  13. Символ і образ смерті в культурі.
  14. Культура і ерос.
  15. Символ і логос.
  16. Універсальність міфу.
  17. Міф і символ.
  18. Структурний метод в дослідженні міфу.
  19. Міфологія як універсальна якість культури.
  20. Культурні тексти як предмет відображення.
  21. Феноменологічна концепція гри (О. Фінк).
  22. Сміх в культурі.
  23. Карнавал в культурі.
  24. Основні проблеми філософії культури М. М. Бахтіна.
  25. Модерн та постмодерн як культурні епохи.
  26. Роль традиції в становленні людської спільності.
  27. Традиція як діалог культур (Х.-Г. Гадамер).
  28. Діалог культур як сполучення різних смислів.
  29. Діалог і толерантність.
  30. Діалог Заходу і Сходу у світовій культурі.
  31. Специфіка етнокультурних процесів.
  32. Культ і культура.
  33. Культура як вистава (Г. де Бор).
  34. Трансцендентний характер культури.
  35. Аполонічна та діонісійська культура в європейській традиції.
  36. Соціологічна концепція походження та сутності культури.
  37. Аксіологічна концепція походження та сутності культури.
  38. Психоаналітична концепція походження та сутності культури.
  39. Ігрова концепція походження та сутності культури.
  40. Символічна концепція походження та сутності культури.
  41. Концепція морфології культури О. Шпенглера.