Философский факультет, ОНУ


Завідувач кафедрою кандидат філософських наук,

доцент Секундант С.Г.

Кафедра забезпечує багато курсів на філософському факультеті, та філософські курси на гуманітарних факультетах (для майбутніх бакалаврів й магістрів).

Кафедра проводить велику навчально-методичну роботу з аспірантами гуманітарних факультетів - лекції, семінарські заняття, консультації, рецензування рефератів, прийом вступнихй кандидатських іспитів.

Члени кафедри взяли участь у підготовці підручника з грифом МОН (Религиеведение/ Под ред. Лобазова П. К. – Харків: Одисей, 2005), 2 навчальних посібників (Общая теория систем для гуманитариев – Варшава, 2001 за участю проф. Цофнаса А. Ю.; Цофнас А. Ю. Гносеология: Учебное пособие. – Киев: Алеута, 2005. – 232 с. Гриф МОН. Сумісно з ОНПУ) та навчально-методичної розробки (Иванова-Георгиевская Н. А. Воображение как основа продуктивной деятельности сознания. – Астрахань: АИСИ, 1999. – 32 c.).

 В 2000-2004 роках професорсько-викладацький склад кафедри працював над розробкою кафедральної наукової теми “Філософсько-методологічне дослідження гуманітарного знання”. На цьому науковому напрямку підготовлені 12 кандидатських дисертацій. а також низка статей в наукових збірниках: “Національна ментальність і культура”, “Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології”, “Слов'янський збірник”, “Філософські пошуки”, щорічник Українського феноменологічного товариства, “Резонанс” – та часописах: “Вопросы философии”, “Філософська і соціологічна думка”, “Філософські науки”, “Філософська думка”, “Перспективи”, “Наукове пізнання”, “Интегративная антропология”.

Викладачі кафедри активно беруть участь у виконанні факультетської наукової комплексної теми „Дослідження філософсько-методологічних, культурологічних та теоретико-системних аспектів пізнання та знання”(термін виконання 01.06.2011 – 31.12.2015, № комплексної темі -224, № наказу 1268-Р від 13.05.2011, № держреєстрації –011U005724). культурології. Науковий керівник теми – завідувач кафедри, декан філософського факультету, доцент О.В.Чайковський, відповідальний виконавець – проф. Голубович І.В.)

 

 

Міжнародна діяльність кафедри

 Доцент Секундант С. Г. був на стажуванні в Німеччині в Реґенсбурзькому університеті (1999 р., 2005 р.); виступив з доповіддю на Міжнародному Ляйбніцевському конгресі в Ганновері (2006 р.); професор Матковська І. Я. виступила з доповіддю у м. Жешуві (Польща) на міжнародній науковій конференції “Буття. Статус і функції цінностей” (травень 2003 р.); професор Цофнас А. Ю. виступив з доповіддю на Третьому Російському Філософському конгресі (вересень 2002 р.); взяв участь в ІІІ Міжнародній конференції “Універсалізм, реґіоналізм, глобалізм” (Варшава) (травень 2000 р.); а також прочитав курс лекцій для студентів Вищої педагогічної школи (Варшава) із загальної теорії систем (травень 2000 р.).

 

Iсторiя кафедри

Кафедра була створена 12 грудня 1990 року внаслідок злиття кафедри філософії гуманітарних факультетів (завідувач кафедри доцент Погорєлов О. Ф.) і кафедри атеїзму, етики та естетики (завідувач кафедри професор Лобазов П. К.). З 1991 року кафедру очолював кандидат філософських наук, доцент Погорєлов Олег Федорович. Останні три роки виконує обов’язки завідувача кафедри доцент Секундант С.Г.

© 2018 Офіційний сайт факультету історії та філософії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

webmaster