Философский факультет, ОНУ

Чорба О.П., доцент

 1. Питання для самостійної роботи з курсу «Основи міжкультурної комунікації» 
 2. Питання для самостійної роботи з курсу «Вступ до культурології» 
 3. Питання для самостійної роботи з курсу «Глобалізація та сучасна культура» 
 4. Питання для самостійної роботи з курсу «Історія кіно» 
 5. Питання для самостійної роботи з курсу «Культура повсякдення» 
 6. Питання для самостійної роботи з курсу «Основи дизайну» 

Наконечна О.В., викл.

 1. Історія театру. Зведена таблиця театральних феноменів.
 2. Історія театру. Рекомендована література
 3. Історія театру. ОСНОВНІ ПИТАННЯ КУРСУ
 4. Гра в культ.. Аналіз феномену культури.
 5. Гра в культ.. Література до курсу
 6. Акторська майстерність. Основні питання курсу
 7. Акторська майстерність. Рекомендована література
 8. Акторська майстерність. Практичне завдання до іспиту
 9. Театрознавство Рекомендована література
 10. Театрознавство Основні питання курсу

Белянська О.Ю., доцент

 1. Матеріали з дисципліни Культура регіонів для студентів-культурологів заочного відділення
 2. Питання до заліку з дисципліни «Взаємодія зі ЗМІ».
 3. Питання до заліку з дисципліни «Історія української культури» для спеціальності «Політологія»
 4. Питання до заліку з дисципліни «Культура регіонів» для спеціальності «Культурологія», «Філософія».
 5. Питання до заліку з дисципліни «Культура спілкування та етикет» для спеціальності «Культурологія»

 

Соболевська О.К., доцент

 1. Тематика контрольних завдань для студентів-заочників по курсу «Історія зарубіжної літератури»
 2. Тематика контрольних завдань для студентів-заочників зі спецкурсу «Філософія і література»

Сумченко І.В., доцент

 1. Перелік залікових питань з курсу «Кризові явища в культурі та шляхи їх подолання» (магістри-культурологи)
 2. Перелік залікових питань з курсу «Російська філософія» (для студентів-філософів 2-го курсу)

Русяєва М.В., доцент

 1. Організація і методика проведення рекламних кампаній. Питання до заліку
 2. Організація та методика шоу-проектів. Питання до заліку
 3. Основи cценарної майстерності. Питання до заліку
 4. Основи режисури театральних форм відпочинку. Питання до заліку
 5. Історія музики. Питання до заліку

Уварова Т.І., викладач

 1. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОГО ТЕСТУВАННЯ з «Організації і методики проведення презентацій»
 2. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОГО ТЕСТУВАННЯ з «Організації і методики проведення передвиборчих кампаній»

Ушакова К.В., доцент

 1. Курс «Типология и хронология культуры»
  Вопросы для самостоятельной подготовки студентов заочного отделения к зачету.
 2. Курс «Универсалии культуры» 
  Вопросы для самостоятельной подготовки студентов заочного отделения к зачету.
 3. Вопросы для самостоятельной подготовки студентов заочного отделения к экзамену по курсу «Основы теории культуры»
 4. Вопросы для самостоятельной работы для подготовки студентов заочного отделения к зачету Курс «История зарубежной культуры».
  Культурологическое отделение.
 5. Курс « Культура XX века» 
  Вопросы для самостоятельной подготовки студентов заочного отделения к зачету

Ушакова Ю.О., викладач

 1. ПИТАННЯ з дисципліни «Іміджелогія»
 2. ПИТАННЯ з дисципліни «Історія телебачення»

Багацкий В.В., доцент

 1. Залікові питання до спецкурсу «Радянська культура»
 2. Питання до заліку з курсу «Сучасні підходи до проблеми масової культури»

© 2018 Офіційний сайт факультету історії та філософії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

webmaster