Основні питання курсу

1.    Історичне театрознавство.

2.    Основні етапи історії театру

3.    Театр в системі мистецтв

4.    Суб’єкти театральної діяльності

5.    Вистава як театральний твір

6.    Поняття умовності в театрі

7.    Феномен акторської творчості

8.    Театральний простір

9.    Театральний час

10.      Теорія театральності М.Євреїнова

11.     Театральна семіологія

12.     Види театральних знаків

13.     Поняття жанру та жанрового аспекту в театрознавстві

14.     Категорія стилю в театрознавстві

15.     Принципи театральної критики

16.     Театральна антропологія

17.     «Метод фізичних дій» К.С.Станіславського

18.     «Перевтілення» Леся Курбаса

19.     «Біомеханіка» В.Мейєрхольда

20.     «Очуження» Б.Брехта

21.     «Перформер» Є.Гротовського

22.     Театрознавча термінологія