Основні питання курсу

1.     Культурологія як наука.

2.     Категорії та парадигми культурології.

3.      Поняття, сутність та функції культури.

4.      Типологія культури.

5.     Культура-цивілізація-особистість.

6.     Феномен національної культури.

7.     Сутність і головні ознаки первісної культури.

8.     Міф як культурна форма.

9.     Прорелігійні уявлення первісних людей.

10.            Людина в первісній культурі. Початкові форми мистецтва.

11.           Феномен Заходу і Сходу: порівняльний аналіз.

12.           Культура античних міст Північного Причорномор’я.

13.           Аналіз ікони як культурного артефакту.

14.            Цінності слов’янської цивілізації.

15.           Українська ментальність.

16.            Визначальні якості художньої культури України.

17.           Трипільська культура: духовна і матеріальна.

18.           Культура кіммерійців, скіфів та сарматів.

19.           Праслов’янська культура: духовна, матеріальна.

20.           Праслов’янська міфологія.

21.            Культура Київської Русі.

22.           Духовне підґрунтя культури України 14-17 ст.

23.           Особливості художньої культури України 14-17 ст.

24.           Культурні орієнтири України в 17-18 ст.

25.            Українське бароко.

26.           Художня культура України 17-18 ст.

27.           Історико-культурні риси 19 ст. в Україні.

28.           Громадські рухи в Україні 19 ст.

29.           Художня культура України 19 ст: визначальні риси.

30.           Особливості культури України часів СРСР.

31.           Тенденції культури незалежної України.