Философский факультет, ОНУ
Положення про контроль за виконанням аспірантами І докторантами індивідуальних планів роботи
      

1.Загальні положення

 • Атестація аспірантів проводиться кожне півріччя; атестація аспірантів останнього року навчання – кожен квартал.
 • Атестація докторантів проводиться кожне півріччя, атестація докторантів останнього року навчання – кожен квартал.
 • У випадку зауважень до роботи аспіранта може призначатися додаткова атестація.
 • У випадку суттєвих зауважень аспірант виключається з аспірантури або пише заяву про припинення свого навчання з правом поновлення.
 • Поновлення допускається тільки у випадку повного виконання плану до моменту поновлення.
 • Жоден аспірант не може бути допущений до закінчення аспірантури при відсутності рекомендованої до захисту дисертації та необхідних фахових статей

  2. Обов'язки аспіранта

 • Аспірант І року навчання зобов'язаний заповнити під керівництвом свого наукового керівника свій індивідуальний план на всі роки навчання.
 • Індивідуальний план заповнюється у повної відповідності до "Методичних рекомендацій по заповненню індивідуального плану роботи аспіранта". Відхилення він вимог цих рекомендацій дозволяється тільки за згодою декана.
 • Невміння вчасно і грамотно заповнити індивідуальний план може розглядатися як відсутність здібностей до навчання у аспірантурі.
 • Аспірант І року навчання зобов'язаний здати свій індивідуальний план до відділу аспірантури не пізніше 15 грудня відповідного року.
 • Аспірант зобов'язаний перед атестацією своєчасно відчитатись перед своїм науковим керівником про виконання свого індивідуального плану. Відмітки про виконання чи невиконання пунктів плану робить тільки науковий керівник.
 • Після щорічної атестації аспірант зобов'язаний здати до відділу аспірантури всі необхідні документи до 15 жовтня відповідного року.

3. Обов'язки наукового керівника

 • Науковий керівник. відповідає за вчасне і грамотне заповнення індивідуального плану роботи аспіранта й вчасне представлення його на засідання кафедри.
 • Науковий керівник. персонально відповідає за навчання своїх аспірантів, за повне виконання їх індивідуальних планів й за вчасний захист кандидатської дисертації.
 • Науковий керівник зобов'язаний регулярно контролювати виконання аспірантом плану роботи. При відсутності рекомендованої до захисту дисертації та необхідних фахових статей наприкінці строку навчання керівних позбавляється права наукового керівництва новими аспірантами.
 • Перед квартальною й піврічною атестацією він власноручно відмічає виконання пунктів, які мали бути виконані у кварталі чи півріччі. Перед щорічною атестацією він перевіряє всі розділи звітного року навчання і власноручно відмічає виконання чи невиконання по кожному пункту. Якщо є зауваження, вони письмово заносяться у вкладнику до плану і докладаються на засіданні кафедри при атестації.
 • Науковий керівник також відповідає за повне і своєчасне виконання положень п.1 цього Положення.

4. Обов'язки завідувача кафедрою

 • Завідувач кафедрою відповідає за вчасне і грамотне заповнення індивідуальних планів роботи аспірантів кафедри й за вчасне затвердження їх на засіданні кафедри й на засіданні Вченої ради факультету.
 • Завідувач кафедрою персонально відповідає за навчання аспірантів кафедри, за повне виконання індивідуальних планів й за вчасний захист кандидатських дисертацій аспірантів кафедри. Він відповідає також за повне виконання положень п.1 цього Положення.

 

Затверджено на засіданні Вченої ради філософського факультету

28 грудня 2005 року, протокол № 3.

 

Декан філософського факультету

ОНУ ім. І.І. Мечникова, доцент О.В.Чайковський

 
 

© 2018 Офіційний сайт факультету історії та філософії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

webmaster