Питання для самостійної роботи з курсу «Основи дизайну»:

 

1.     Поняття та сутність дизайну.

2.     Особливості промислового дизайну.

3.     Специфіка та складові графічного дизайну.

4.     Специфіка рекламного дизайну.

5.     Дизайн середовища (дизайн архітектурного середовища, дизайн меблів, евент-дизайн, стайлінг).

6.     Еко-дизайн (ландшафтний дизайн, фітодизайн, аквадизайн, психодизайн)

7.     Сутність ергономіки та ергодизайн.

8.     Арт-дизайн, сайнс-дизайн, футуродизайн, кустарний дизайн, кітч.

9.     Дизайн-проект та його етапи.

10.           Особливості формотворення (ключові фактори).

11.            Основні етапи створення нової предметної форми в дизайні.

12.           Варіанти базових форм та їх характеристики.

13.           Закономірності зорового сприйняття форми.

14.            Основні принципи формотворення.

15.           Організація композиції (рівновага, головне та другорядне)

16.           Засоби організації композиції (об’єм та простір, симетрія та асиметрія, статичність та динамічність, пропорції і масштаб, ритм та метр, фактура та текстура, контраст, нюанс, тотожність)

17.           Види композиції (фронтальна, об’ємна, глибинно-просторова).

18.           Основні етапи створення нової предметної форми в дизайні.

19.           Особливості вибору характерних елементів композиції.

20.           Принципи групування елементів композиції. Закон обмеження.

21.           Поняття кольору. Хроматичні та ахроматичні кольори, основні та додаткові кольори.

22.           Специфіка чуттєво-емоційного сприйняття кольору.

23.           Поняття стилю, стильового напряму, стилізації. Історичні та етнічні стилі.

24.           Особливості етнічних стилів. Стиль кантрі.

25.           Особливості предметного світу Древнього Єгипту.

26.           Особливості предметного світу Античності.

27.           Особливості предметного світу Середньовічної Європи.

28.           Романський та готичний стилі. Неоготика.

29.           Особливості предметного світу епохи Відродження.

30.           Особливості предметного світу Нового часу (бароко, рококо, класицизм, неокласицизм, ампір).

31.           Стилі другої половини ХІХ ст. (Чіпендейл, бідемейер, колоніальний стиль, еклектизм, історизм).

32.           Зародження дизайну як нової творчої професії. Промисловий переворот ХІХ ст. та вклад промислових виставок у розвиток дизайну.

33.           Перші теорії дизайну: Дж. Рьоскін, Г. Темпер, В. Рьоло. Рух «Мистецтв та ремесел». Естетичний рух. Стиль місії. Японізм.

34.           Стилі та школи першої половини ХХ ст. (Ар нуво, Югендстиль, Сецессіон, Віденські майтерні, Німецький виробничий союз, модернізм, футуризм, ар-деко, чеський кубізм, вортицизм, дадаїзм, функціоналізм, сюрреалізм).

35.           Стилі та школи другої половини ХХ ст.  (раціоналізм, аеродинамічний стиль, органічний стиль, інтернаціональний стиль, біоморфізм, скандинавський модерн, сучасний стиль, швейцарська школа, поп-арт, оп-арт, космічний стиль, антидизайн, хай-тек, постмодерн, постіндустріалізм, мінімалізм, каліфорнійська нова хвиля, стиль «Мемфіс», деконструктивізм, контемпорарі, ф’южн, бруталізм).

36.           Стилі майбутнього (розумний, емоційний, для кочівника, одноразовий, екологічний, дзен-дом, Діснейленд, лоу-тек)

 

Рекомендована література

 

Базова література:

1.     Барташевич А.А., Аладова Н.И., Романовский А.М. История интерьера и мебели. – Ростов н: Феникс, 2004. – 400 с.

2.     Барташевич А.А., Дягилев Л.Е., Климин Р.М. Основы композиции и дизайна мебели. -Ростов н: Феникс, 2004. – 192 с.

3.     Білодід Ю.М., Поліщук О.П. Основи дизайну. – К.: ПАРАПАН, 2004. – 240 с.

4.     Бхаскаран Л. Дизайн и время.  – М.: АРТ-РОДНИК, 2006. – 256 с.

5.     Голубева О.Л. Основы композиции. – М.: «Искусство», 2004. – 120 с.

6.     Иттен И. Искусство цвета. – М., 2000.

7.     Кларк П. Дизайн. – М., 2003. – 144 с.

8.     Ковальчук Н.А. Композиция. Художественные средства. – М.: Плакат, 1990. – 32 с.

9.     Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория. – М.: Омега-Л, 2006. – 224 с.

10.           Малова Р.З. Дизайн квартиры и ваш психотип. – Ростов н: Феникс, 2005. – 128 с.

11.           Михайлов С. М., Кулеева Л. М. Основы дизайна. - М.: «Союз дизайнеров», 2002. - 240 с.

12.           Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. Основы теории и методологии дизайна. Учебное пособие. – М.: МЗ-Пресс, 2003. – 252 с.

13.           Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2010. – 152 с.

 

Допоміжна література:

1.     Агостон Ж. Теория цвета и ее применение в искусстве и дизайне. М., 1982.

2.     Аронов В. Р. Художник и предметное творчество. Проблемы взаимодействия материальной и художественной культуры XX века. - М.: Советский художник, 1987. - 232 с.

3.     Воронов Н. В. Очерки истории отечественного дизайна. Ч. 1: Этапы развития мирового дизайна. - М.: МГХПУ им. С. Г. Строганова, 1997. - 101 с.

4.     Воронов Н. В. Очерки истории отечественного дизайна. Ч. 2: Русский дизайн. Производственное искусство. Гл. 3 и 4. - М.: МГХПУ им. С. Г. Строганова, 1998. - 145 с.

5.     Генисаретский О. И. Эстетические концепции современного дизайна. - М.: Изобразительное искусство, 1988.

6.     Горюнов В. С, Тубли М. П. Архитектура эпохи модерна. Концепции. Направления. Мастера. - СПб.: Стройиздат, С.-Петербургское отделение, 1992. - 360 с.

7.     Иконников А. В. Функция, форма, образ в архитектуре. М., 1986.

8.     Кантор К. М. Правда о дизайне. - М.: АНИР, 1996. - 286 с.

9.     Кес Д. Стили мебели: Пер. с венг. - Будапешт: Изд-во Академии наук Венгрии, 1981.-272 с.

10.           Ле Корбюзье Архитектура XX века. - М.: Прогресс, 1977. - 303 с.

11.           Сапего И. Г. Предмет и форма. М., 1984.

12.           Смолина Н. И. Традиции симметрии в архитектуре. М., 1990.

13.           Сомов Ю. С. Композиция в технике. М., 1987.

14.           Цыганкова И. Г. У истоков дизайна. - М.: Наука, 1977. - 112 с.

 

Інформаційні ресурси

 

1. http://sreda.boom.ru/libr.htm

2. www.fusion.od.ua

3. http://www.novate.ru