Вид

                    мистецтва

 

Епоха

Релігія

Наука

Музика

Скульптура

Живопис

Архітектура

Література

Театр

1.

Первісна культура

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Візантія

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Трипільська культура

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Скіфська культура

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Культура давніх слов’ян

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Культура Київської Русі

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Культура України 14-17 століть

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Культура українського бароко

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Культура України 19 століття

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Культура УРСР

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Сучасна українська культура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Це зразок «Таблиці культурних артефактів». В таблицю треба внести приклади творів з кожного виду мистецтва за відповідними епохами (бажано по 2-3 назви з іменами авторів). Якщо твори були анонімними, вказувати тільки назву. Якщо не можна вказати конкретного твору, написати їх тип (наприклад, «трипільська культура, скульптура» – «жіночі фігурки»). Якщо певний вид мистецтва не властивий даній культурній добі, наприклад, у скіфів не було театру – поставити у відповідній графі прочерк.

В графі „Релігія” вказати особливості релігійного світогляду. В графі „Наука” – основні винаходи епохи з іменами авторів (якщо є).

Зверніть увагу: це – зразок! Не втискуйте текст просто в ці графи, вони для цього замалі. Збільшіть зручним для вас способом (можна від руки).

Роботи повинні бути самостійними. В якості отримання дослівних робіт оцінюватиметься тільки перша перевірена (незалежно від того, хто був справжнім автором, а хто списав).

 

 

Історія української культури

Викладач О.В.Наконечна