Матеріали
з дисципліни «Культура регіонів»
для студентів ІІ-го  та ІІІ-го курсу денної форми навчання
 (спеціальність «культурологія),
викладач – к.філос.н., доц. Сумченко І.В.

Програма навчальної дисципліни

 

ЗМІСТОВИЙ модуль I. Африканський культурний регіон.

Тема 1. Поняття «культурний регіон» в сучасній культурології: відмінність критеріїв, підходів, класифікацій
Тема 2. Періодизація африканської культури. Характеристика основних етапів культури Африки
Тема 3. Духовна культура Африки
Тема 4. Африканська художня і декоративно-прикладна культура

ЗМІСТОВИЙ модуль II. Особливості культури Далекого Сходу. Китайський компонент

Тема 5. Особливості культури Далекого Сходу. Періодизація китайської культури.
Тема 6. Духовна культура Китаю.
Тема 7. Китайська художня культура.
Тема 8. Матеріальна і побутова культура Китаю.

ЗМІСТОВИЙ модуль IIІ. Далекосхідний регіон: індійський та японський компоненти

Тема 9. Періодизація індійської культури. Характеристика основних етапів культури Індії.
Тема 10. Духовна культура Індії.
Тема 11. Художня, матеріальна і побутова культура Індії.
Тема 12. Періодизація японської культури. Характеристика основних етапів культури Японії
Тема 13. Духовна культура Японії
Тема 14. Японська художня культура
Тема 15. Матеріальна і побутова культура Японії. Культура інших країн Далекого Сходу.

ЗМІСТОВИЙ модуль IІІ. Арабо-мусульманський та латиноамериканський культурний регіон

Тема 16. Особливості культури Близького Сходу. Періодизація культури арабо-мусульманських країн.
Тема 17. Духовна культура арабського Сходу.
Тема 18. Література та мистецтво країн Арабського Сходу.
Тема 19. Матеріальна і побутова культура арабо-мусульманських країн.
Тема 20. Періодизація латиноамериканської культури. Характеристика основних етапів культури Латинської Америки.
Тема 21. Духовна культура Латинської Америки.

Тема 22. Художня і матеріальна культура Латинської Америки.

ЗМІСТОВИЙ модуль ІV. Північноамериканський культурний регіон

Тема 23. Періодизація північноамериканської культури. Характеристика основних етапів культури США. та Канади.
Тема 24. Духовна культура та література Північної Америки.

Тема 25. Художня культура Північної Америки.

Тема 26. Матеріальна і побутова культура Північної Америки.

 

Плани семінарських занять

Семінар № 1. Поняття «культурний регіон» в сучасній культурології: відмінність критеріїв, підходів, класифікацій. Періодизація африканської культури. Характеристика основних етапів культури Африки

1. Особливості вивчення дисципліни «Культура регіонів». Регіон як реальність і культурологічний конструкт. Поняття «Регіональна культура».
2. Походження назви «Африка». 
3. Культурно-географічні регіони Африки.
4. Природно-кліматичні і географічні умови Африки.
5. Расовий склад, мови і народи Африки.
6. Періодизація культури Африки. Характеристика основних періодів африканської культури:
7. Сучасна Африка: проблеми і перспективи. Афроцентризм (панафриканізм) і негритюд. 
Основна література:

 1. Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник. – К., 1997.
 2. Художня культура світу: Арабо-мус. культур. регіон. Африк. культур. регіон. Індійс. культур. регіон. Далекосхід. культур. регіон. Латиноамер. культур. регіон. Північноамер. культур. регіон. – К., 2003.
 3. XX век. Краткая историческая энциклопедия: В 2-х т. Т. 2. – М., 2002.

Додаткова  література:

1. Африка: культурное наследие и современность.  - М., 1985.
2.      Африка. Энциклопедия. Т. 1-2. - М., 1986-1987.

Семінар №2. Духовна культура Африки. Африканська художня і декоративно-прикладна культура

1. Специфіка духовних підстав африканської культури. Особливості світосприймання і мислення африканців. 
2. Релігійні вірування і обряди народів Африки. Синкретичні релігії.
3. Писемність і література народів Африки.
4. Живопис, архітектура, скульптура  і декоративно-прикладне мистецтво  Африки.
5. Африканський фольклор, музика і танець народів Африки. Джаз: африканські музичні традиції в просторі європейської культури.
6. Сучасне африканське мистецтво.

Основна література:

 1. Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник. – К., 1997.
 2. Художня культура світу: Арабо-мус. культур. регіон. Африк. культур. регіон. Індійс. культур. регіон. Далекосхід. культур. регіон. Латиноамер. культур. регіон. Північноамер. культур. регіон. – К., 2003.
 3. XX век. Краткая историческая энциклопедия: В 2-х т. Т. 2. – М., 2002.

Додаткова  література:

1. Африка: культурное наследие и современность.  - М., 1985.
2. Африка. Энциклопедия. Т. 1-2. - М., 1986-1987.

 

Семінар №3. Періодизація індійської культури. Характеристика основних етапів культури Індії.

1. Етимологія терміну "Індія".
2. Природно-кліматичні і географічні умови Індії.
3. Соціально-політична  та економічна характеристика Індії. 
4. Населення і мови Індії.
5. Періодизація культури Індії.
6. Сучасна культура Індії.

Основна література:

 1.  Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник. – К., 1997.
 2. Художня культура світу: Арабо-мус. культур. регіон. Африк. культур. регіон. Індійс. культур. регіон. Далекосхід. культур. регіон. Латиноамер. культур. регіон. Північноамер. культур. регіон. – К., 2003.
 3. XX век. Краткая историческая энциклопедия: В 2-х т. Т. 2. – М., 2002

Додаткова  література:

 1.  История и культура Древней Индии. Тексты.  - М., 1990.
 2. Культура древней Индии.  - М., 1975.

 

Семінар №4. Духовна культура Індії

1. Специфіка духовних підстав індійської культури. 
2. Релігійні вірування і обряди індійців. 
3. Розвиток науки в Індії.
4. Писемність і література народів Індії.

Основна література:

 1. Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник. – К., 1997.
 2. Художня культура світу: Арабо-мус. культур. регіон. Африк. культур. регіон. Індійс. культур. регіон. Далекосхід. культур. регіон. Латиноамер. культур. регіон. Північноамер. культур. регіон. – К., 2003.
 3. XX век. Краткая историческая энциклопедия: В 2-х т. Т. 2. – М., 2002.

Додаткова  література:

 1. История и культура Древней Индии. Тексты. - М., 1990.
 2. Культура древней Индии.  - М., 1975.

 

Семинар №5. Художня, матеріальна і побутова культура Індії.

1.Особливості художньої культури Індії. 
2. Живопис, архітектура і скульптура Індії.
3. Музика, театр, танець і кіно Індії.

Основна література:

 1. Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник. – К., 1997.
 2. Художня культура світу: Арабо-мус. культур. регіон. Африк. культур. регіон. Індійс. культур. регіон. Далекосхід. культур. регіон. Латиноамер. культур. регіон. Північноамер. культур. регіон. – К., 2003.
 3. XX век. Краткая историческая энциклопедия: В 2-х т. Т. 2. – М., 2002.

Додаткова  література:

 1. История и культура Древней Индии. Тексты.  - М., 1990.
 2. Культура древней Индии.  - М., 1975.

 

Семінар №6. Особливості культури Далекого Сходу. Періодизація китайської культури.

1. Етимологія слова «Китай». Прапор і герб Китаю.
2. Природно-кліматичні і географічні умови Китаю.
3. Економічна і соціально-політична характеристика Китаю.
4. Народи і мови Китаю.
5. Періодизація культури Китаю.

Основна література:

 1. Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник. – К., 1997.
 2. Художня культура світу: Арабо-мус. культур. регіон. Африк. культур. регіон. Індійс. культур. регіон. Далекосхід. культур. регіон. Латиноамер. культур. регіон. Північноамер. культур. регіон. – К., 2003.
 3. XX век. Краткая историческая энциклопедия: В 2-х т. Т. 2. – М., 2002.

Додаткова  література:

1. Духовная культура Китая: энциклопедия. - М., 2006.
2. Малявин В.  Китайская цивилизация. - М., 2000.

 

Семінар №7. Духовна культура Китаю.

1. Специфіка духовних підстав китайської культури. 
2. Особливості релігійно-філософських систем Китаю. 
3. Розвиток науки і техніки в Китаї. 
4. Писемність і література народів Китаю. 

Основна література:

 1. Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник. – К., 1997.
 2. Художня культура світу: Арабо-мус. культур. регіон. Африк. культур. регіон. Індійс. культур. регіон. Далекосхід. культур. регіон. Латиноамер. культур. регіон. Північноамер. культур. регіон. – К., 2003.
 3. XX век. Краткая историческая энциклопедия: В 2-х т. Т. 2. – М., 2002.

Додаткова  література:

1. Духовная культура Китая: энциклопедия. - М., 2006.
2. Малявин В.  Китайская цивилизация. - М., 2000.

 

Семінар №8. Китайська художня, матеріальна і побутова культура .

1. Особливості художньої культури Китаю.
2. Архітектура і скульптура Китаю. Різноманітність прийомів і стилів китайського живопису і каліграфії. 
3. Музика, театр, кіно Китаю. 
4. Декоративно-прикладне мистецтво Китаю.

 Основна література:

 1. Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник. – К., 1997.
 2. Художня культура світу: Арабо-мус. культур. регіон. Африк. культур. регіон. Індійс. культур. регіон. Далекосхід. культур. регіон. Латиноамер. культур. регіон. Північноамер. культур. регіон. – К., 2003.
 3. XX век. Краткая историческая энциклопедия: В 2-х т. Т. 2. – М., 2002.

Додаткова  література:

1. Духовная культура Китая: энциклопедия. - М., 2006.
2. Малявин В.  Китайская цивилизация. - М., 2000.

 

Семінар №9. Періодизація японської культури. Характеристика основних етапів культури Японії

1. Етимологія слова «Японія». 
2. Природно-кліматичні і географічні умови Японії.
3. Економічна і соціально-політична характеристика Японії. 
4. Народи і мови Японії. Національна і мовна однорідність японського суспільства.
5. Періодизація культури Японії.

Основна література:

 1. Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник. – К., 1997.
 2. Художня культура світу: Арабо-мус. культур. регіон. Африк. культур. регіон. Індійс. культур. регіон. Далекосхід. культур. регіон. Латиноамер. культур. регіон. Північноамер. культур. регіон. – К., 2003.
 3. XX век. Краткая историческая энциклопедия: В 2-х т. Т. 2. – М., 2002.

Додаткова  література:

 1. Искусство Японии. - М.,1985.
 2. Человек в японской культуре. Сб. статей. - М.,1985.

Семінар №10. Духовна  та художня, матеріальна і побутова культура культура Японії. Культура інших країн Далекого Сходу.

1. Специфіка духовних підстав японської культури. 
2. Особливості  релігійно-філософських систем Японії.
3.  Розвиток японської писемності і літератури. Поезія і проза.
4. Особливості художньої культури Японії. 
5. Архітектура і скульптура Японії. Садово-паркове мистецтво Японії.
6. Своєрідність японського живопису. Мистецтво гравюри (укійо-е). Каліграфія.
7. Традиційний і ляльковий театр Японії. Японський кінематограф. Аніме і манга. Японська музика.
8. Декоративно-прикладне мистецтво Японії (нецке, чайна церемонія, ікебана, бонсай, орігамі, темарі). Традиційне житло, одяг, їда японців.

Основна література:

 1. Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник. – К., 1997.
 2. Художня культура світу: Арабо-мус. культур. регіон. Африк. культур. регіон. Індійс. культур. регіон. Далекосхід. культур. регіон. Латиноамер. культур. регіон. Північноамер. культур. регіон. – К., 2003.
 3. XX век. Краткая историческая энциклопедия: В 2-х т. Т. 2. – М., 2002.

Додаткова  література:

 1. Искусство Японии. - М.,1985.
 2. Человек в японской культуре. Сб. статей. - М.,1985.

 

 

Семинар № 11. Особливості культури Близького Сходу. Періодизація культури арабо-мусульманських країн.

1. Етимологія терміну «Близький Схід», «Середній Схід», «Магриб», «Машик».
2. Природно-кліматичні і географічні умови  Близького Сходу.
3. Соціально-політична  та економічна характеристика  Арабського Сходу. 
4. Населення і мови  арабо-мусульманських країн.
5. Періодизація культури  Близького Сходу.
6. Сучасна культура країн Арабського Сходу.

Основна література:

1.Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник. – К., 1997.
2. Художня культура світу: Арабо-мус. культур. регіон. Африк. культур. регіон. Індійс. культур. регіон. Далекосхід. культур. регіон. Латиноамер. культур. регіон. Північноамер. культур. регіон. – К., 2003.
3. XX век. Краткая историческая энциклопедия: В 2-х т. Т. 2. – М., 2002.

Додаткова  література:

 1. История стран Азии и Африки в средние века. - М., 1968.
 2. Арабские страны Персидского залива. - М., 2001.

 

Семінар №12. Духовна культура арабського Сходу.

1. Специфіка духовних підстав арабо-мусульманьскої культури. 
2. Роль релігії в культурі країн близького Сходу.
3. Особливості філософії країн близького Сходу. 
4. Розвиток науки  в країнах арабського Сходу.. 

Основна література:

1.Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник. – К., 1997.
2.Художня культура світу: Арабо-мус. культур. регіон. Африк. культур. регіон. Індійс. культур. регіон. Далекосхід. культур. регіон. Латиноамер. культур. регіон. Північноамер. культур. регіон. – К., 2003.
3. XX век. Краткая историческая энциклопедия: В 2-х т. Т. 2. – М., 2002.

Додаткова  література:

1.Ислам: Энциклопедический словарь. - М., 1991
2.Саитбаев Т.С. Ислам и общество: опыт историко-социологического исследования. – М., 1978.
3.Философское наследие народов Востока и современность. - М., 1983.

 

Семінар 13. Література та мистецтво країн Арабського Сходу. Матеріальна і побутова культура арабо-мусульманських країн

 1. Особливості художньої  арабо-мусульманської культури .
 2. Писемність та література країн арабського Сходу.
 3. Особливості арабо-мусульманської архітектури.
 4. Каліграфія та книжна мініатюра в арабо-мусульманських країнах.
 5. Музика, танець, кіно народів арабського Сходу.
 6. Декоративно-прикладне мистецтво Китаю.
 7. Традиції та звичаї арабо-мусульманських народів.

Основна література:

1.Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник. – К., 1997.
2.Художня культура світу: Арабо-мус. культур. регіон. Африк. культур. регіон. Індійс. культур. регіон. Далекосхід. культур. регіон. Латиноамер. культур. регіон. Північноамер. культур. регіон. – К., 2003.
3. XX век. Краткая историческая энциклопедия: В 2-х т. Т. 2. – М., 2002.

Додаткова  література:

1.Ислам: Энциклопедический словарь. - М., 1991
2.Саитбаев Т.С. Ислам и общество: опыт историко-социологического исследования. – М., 1978.
3.Философское наследие народов Востока и современность. - М., 1983.

 

Семинар №14.Періодизація латиноамериканської культури. Характеристика основних етапів культури Латинської Америки.

1.      Походження терміну «Латинська Америка». Субрегіони ЛА.
2.      Природно-кліматичні і географічні умови ЛА.
3. Соціально-економічна характеристика ЛА. 4.      Расовий склад, мови і народи ЛА. 5.      Періодизація культури ЛА. Характеристика основних періодів доколумбової Америки. Колоніальна (конкиста) і постколоніальна епоха.     

Основна література:

 1. Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник. – К., 1997.
 2. Художня культура світу: Арабо-мус. культур. регіон. Африк. культур. регіон. Індійс. культур. регіон. Далекосхід. культур. регіон. Латиноамер. культур. регіон. Північноамер. культур. регіон. – К., 2003.
 3. XX век. Краткая историческая энциклопедия: В 2-х т. Т. 2. – М., 2002

Додаткова  література:

1. Культура Латинской Америки. - М., 1990.
2. Культура Латинской Америки. Энциклопедия. - М.: Росспэн, 2000.

 

Семинар №15. Духовна культура Латинської Америки.

 1. Специфіка  осмислення культури ЛА. Індеанізм (індеханізм)  і «західноцентризм». Особливості культури ЛА і світогляди латіноамеріканцев.
 2. Релігії Латинської Америки. «Теологія звільнення».
 3. Писемність і література ЛА.

Основна література:

 1. Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник. – К., 1997.
 2. Художня культура світу: Арабо-мус. культур. регіон. Африк. культур. регіон. Індійс. культур. регіон. Далекосхід. культур. регіон. Латиноамер. культур. регіон. Північноамер. культур. регіон. – К., 2003.
 3. XX век. Краткая историческая энциклопедия: В 2-х т. Т. 2. – М., 2002.

Додаткова  література:

1. Культура Латинской Америки. - М., 1990.
2. Культура Латинской Америки. Энциклопедия. - М.: Росспэн, 2000.

 

Семинар №16. Художня і матеріальна культура Латинської Америки.

 1. Архітектура і скульптура ЛА. Бароко як найбільш яскравий стильовий напрям в колоніальну епоху ЛА.
 2. Жанрова і стильова різноманітність живопису ЛА.  
 3. Музика, театр і кіно ЛА. Феномен карнавалу
 4. Декоративно-ужиткове мистецтво ЛА: гончарство, ткацтво, ювелірне мистецтво та ін.

Основна література:

1.Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник. – К., 1997.
2. Художня культура світу: Арабо-мус. культур. регіон. Африк. культур. регіон. Індійс. культур. регіон. Далекосхід. культур. регіон. Латиноамер. культур. регіон. Північноамер. культур. регіон. – К., 2003.
3. XX век. Краткая историческая энциклопедия: В 2-х т. Т. 2. – М., 2002.

Додаткова  література:

1. Культура Латинской Америки. - М., 1990.
2. Культура Латинской Америки. Энциклопедия. - М.: Росспэн, 2000.

 

Семинар №17. Періодизація північноамериканської культури. Характеристика основних етапів культури США.

1. Походження назви «Новий світ», «США», «Канада».
2. Природно-кліматичні і географічні умови  Північної Америки.
3. Соціально-політична  та економічна характеристика Північної Америки. 
4. Населення і мови Північної Америки.
5. Періодизація культури  США і Канади.

Основна література:

 1. Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник. – К., 1997.
 2. Художня культура світу: Арабо-мус. культур. регіон. Африк. культур. регіон. Індійс. культур. регіон. Далекосхід. культур. регіон. Латиноамер. культур. регіон. Північноамер. культур. регіон. – К., 2003.
 3. XX век. Краткая историческая энциклопедия: В 2-х т. Т. 2. – М., 2002.

 

Додаткова  література:

 1. Американская цивилизация как исторический феномен / Болховитинов Н.Н. (Отв. ред.). - М., 2001.
 2. Американский характер: Импульс реформаторства. Очерки культуры США.  - М., 1995.

 

Семінар 18. Духовна культура та література Північної Америки

Особливості північноамериканського типу культури.
 1. Релігійна ситуація на північноамериканському континенті.
 2.  Специфічні риси літератури  США.
 3.  Література Канади.

Основна література:

1.Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник. – К., 1997.
2. Художня культура світу: Арабо-мус. культур. регіон. Африк. культур. регіон. Індійс. культур. регіон. Далекосхід. культур. регіон. Латиноамер. культур. регіон. Півнвн ічноамер. культур. регіон. – К., 2003.
XX век. Краткая историческая энциклопедия: В 2-х т. Т. 2. – М., 2002.
Додаткова  література:

 1. Американская цивилизация как исторический феномен / Болховитинов Н.Н. (Отв. ред.). - М., 2001.
 2. Американский характер: Импульс реформаторства. Очерки культуры США.  - М., 1995.

 

Семінар 19 Художня культура Північної Америки. Матеріальна і побутова культура Північної Америки

 1. Особливості художньої  культури північної Америки.
 2. Живопис Північної Америки.
 3. Особливості музики, танцю і театру  США і Канади.
 4. Кінематограф США.
 5. Розвиток архітектури в США і Канаді.
 6. Декоративно-прикладне мистецтво народів Північної Америки.

Традиції та звичаї народів СШа й Канади. Феномен «американського способу життя».
Основна література:
1.Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник. – К., 1997.
2. Художня культура світу: Арабо-мус. культур. регіон. Африк. культур. регіон. Індійс. культур. регіон. Далекосхід. культур. регіон. Латиноамер. культур. регіон. Північноамер. культур. регіон. – К., 2003.
XX век. Краткая историческая энциклопедия: В 2-х т. Т. 2. – М., 2002.
Додаткова  література:

 1. Американская цивилизация как исторический феномен / Болховитинов Н.Н. (Отв. ред.). - М., 2001.
 2. Американский характер: Импульс реформаторства. Очерки культуры США.  - М., 1995.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ.

1. Особливості дисципліни «Культура регіонів». Регіон як реальність і культурологічний конструкт. Поняття «регіональна культура».
2. Походження назви «Африка».    
3. Культурно-географічні регіони Африки.
4. Природно-кліматичні і географічні умови Африки.
5. Расовий склад, мови і народи Африки.
6. Періодизація культури Африки. Характеристика основних періодів африканської культури.
7. Сучасна Африка: проблеми і перспективи.
8. Афроцентризм (панафріканізм) і негритюд.
9. Специфіка духовних підстав африканської культури. Особливості світосприймання і мислення африканців. 
10. Релігійні вірування і обряди народів Африки. Синкретичні релігії.
11. Писемність і література народів Африки.
12. Живопис, архітектура, скульптура і декоративно-прикладне мистецтво Африки.
13. Африканський фольклор, музика і танець народів Африки. 
14. Сучасне африканське мистецтво.
15. Етимологія терміну «Індія».
16. Природно-кліматичні і географічні умови Індії. 
17. Соціально-політична і економічна характеристика Індії. 
18. Населення та мови Індії.  
19. Періодизація культури Індії. Характеристика основних періодів індійської культури.
20. Специфіка духовних підстав індійської культури. 
21. Релігійні вірування і обряди індійців. 
22. Розвиток науки в Індії.
23. Писемність і література народів Індії.
24.Особливості художньої культури Індії. 
25. Живопис, архітектура і скульптура Індії.
26. Музика, театр, танець і кіно Індії.
27. Етимологія слова «Китай». Прапор і герб Китаю.
28. Природно-кліматичні і географічні умови Китаю.
29. Економічна і соціально-політична характеристика Китаю. 
30. Народи і мови Китаю.
31. Періодизація культури Китаю. Характеристика основних періодів китайської культури.  
32. Специфіка духовних підстав китайської культури.
33. Особливості релігійно-філософських систем Китаю.
34. Розвиток науки і техніки в Китаї.
35. Писемність і література народів Китаю. 
36. Особливості художньої культури Китаю.
37. Архітектура і скульптура Китаю.
38. Різноманітність прийомів і стилів китайського живопису і каліграфії.
39. Музика, театр, кіно Китаю.
40. Декоративно-прикладне мистецтво Китаю. 
41. Етимологія слова «Японія».  
42. Природно-кліматичні і географічні умови Японії.
43. Економічна і соціально-політична характеристика Японії.
44. Народи і мови Японії. 
45. Періодизація культури Японії. Характеристика основних періодів японської культури.
46. Специфіка духовних підстав японської культури. 
47. Особливості релігійно-філософських систем Японії.
48. Розвиток японської писемності і літератури. Поезія і проза.
49. Особливості художньої культури Японії. 
50. Архітектура і скульптура Японії. Садово-паркове мистецтво Японії.
51. Своєрідність японського живопису. Мистецтво гравюри. Каліграфія.
52. Традиційний і ляльковий театр Японії. Японський кінематограф. Аніме і манга. Японська музика.
53. Декоративно-прикладне мистецтво Японії. Традиційне житло, одяг, їжа японців.
54. Походження термінів «Близький Схід», «Магриб», «Машик». Субрегіони арабо-мусульманського регіону.
55. Природно-кліматичні і географічні умови арабського Сходу. 
56. Соціально-економічна характеристика арабо-мусульманських країн. 
57. Етнічний склад і  мови країн арабського Сходу.
58. Періодизація арабо-мусульманської культури та характеристика її основних періодів.
59. Особливості культури  арабського сходу і світогляду мусульман.
60. Роль ісламу у становленні культури арабо-мусульманських країн.
61. Філософія арабо-мусульманських країн.
62. Наука в арабо-мусульманському світі.
63. Писемність та література арабського Сходу.
64. Архітектура і каліграфія в арабо-мусульманскій культурі.
65. Декоративно-прикладне мистецтво арабського Сходу.
66. Звичаї та традиції народів арабо-мусульманського світу.
67.Походження терміну «Латинська Америка». Субрегіони Латинської Америки.
68. Природно-кліматичні і географічні умови Латинської Америки. 
69. Соціально-економічна характеристика Латинської Америки. 
70. Расовий склад, мови і народи Латинської Америки.
71. Періодизація культури Латинської Америки. Характеристика основних періодів доколумбової Америки. Колоніальна (конкиста) і постколоніальна  епоха. 
72. Специфіка осмислення культури Латинської Америки. Індеанізм (індеханізм) і «західноцентризм».
73. Особливості культури Латинської Америки і світогляду латиноамериканців.
74. Писемність і література Латинської Америки.
75. Архітектура і скульптура Латинської Америки.
76. Жанрова і стильова різноманітність живопису Латинської Америки.  
77. Музика, театр і кіно Латинської Америки.
78. Походження терміну «Новий світ». Субрегіони США та Канади.
79. Природно-кліматичні і географічні умови Північної Америки. 
80. Соціально-економічна характеристика Північної Америки. 
81. Расовий склад, мови і народи Північної Америки.
82. Періодизація культури США та характеристика її основних періодів.
83. Періодизація культури Канади та характеристика її основних періодів.
84. Особливості духовної культури Північної Америки.
85. Особливості культури США та світогляду американців.
86. Писемність і література Північної Америки.
87. Архітектура, скульптура та живопис Північної Америки.
88. Музика Північної Америки та
89. театр Північної Америки
90. Кінематограф Північної Америки.

 

 Рекомендована література

 1. Авдиев В.И. История Древнего Востока: Учебник. – М., 1953.
 2. Бонгард-Левин ГМ., Ильин Т.Ф. Индия в древности. - М., 1985.
 3. Взаимодействие культур Востока и Запада /Отв.ред.Е.П.Челышев. – М., 1987.
 4. Иэнага Сабуро. История японской культуры. - М., 1972
 5. Индуизм и современность. - М., 1994.
 6. Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник / Кер. авт. колективу Л. Левчук. – К., 1997.
 7. Малявин В. Китайская цивилизация. – М., 2000.
 8. Ольденбург С. Культура Индии. – М., 1991.
 9. Сэнсом Д. Япония. Краткая история культуры. - С.-П., 1999.
 10. Художня культура світу: Арабо-мус. культур. регіон. Африк. культур. регіон. Індійс. культур. регіон. Далекосхід. культур. регіон. Латиноамер. культур. регіон. Північноамер. культур. регіон / Н. Миропольська, Е. Белкіна, Л. Мосол та ін. – К., 2003.
 11. XX век. Краткая историческая энциклопедия: В 2-х т. Т. 2. Латинская Америка, Африка, Азия и Океания. Люди века / Редколл.: А.В. Шубин и др. – М., 2002.

 

Інформаційні ресурси

http://lib.onu.edu.ua/ - бібліотека ОНУ ім.І.І.Мечникова
http://www.onu.edu.ua/ru/index.html - сайт ОНУ ім.І.І.Мечникова
http://www.ognb.odessa.ua/ - бібліотека ім. М. Горького
http://www.nbuv.gov.ua/ - бібліотека ім. В.Вернадського
http://lib-gw.univ.kiev.ua/ - бібліотека ім. Максимовича КНУ ім. Т.Шевченка
http://www. leit.ru  - сайт "Fushigi Nippon - Загадкова Японія"
http://www.japonia.ru. - інформаційний мегапортал про культуру, історію та економіку  Японії.
http://www. dajh.narod.ru – сайт, присвячений культурі Індії
http://www.sunhome.ru/journal/15331 - культура Китаю
http://www.afrikamif.ru/ - культура Африки
http://latinosamerica.forumsiti.ru – культура Латинської Америки
http://www.americansights.ru/  - культура США
http://northamerik.ru/seljskoe_hozyajstvo - все про Північну Америку
http://islam.com.ua/islam_ua/fatwa/?ra=4&ru=8&idq=1150&fi – все про іслам
http://www.mardjani.com/catalog/ - культура арабо-мусульманских країн.