Методичні вказівки студентам І курсу (денне та заочне навчання)
з «Філософської пропедевтики».

Шановні студенти!

Методичні вказівки (випуски 1 -8) кожний студент отримає на лекціях з
Філософської пропедевтики:

 

1. Чайковський  О.  В.  Методичні  вказівки  до  курсу  "Філософська пропедевтика" для студентів І курсу заочного навчання, вип. 1. Загальні вимоги до вивчення курсу. - Одеса: Філософський факультет, 2016.

1. Чайковський  О.  В.  Методичні  вказівки  до  курсу  "Філософська пропедевтика" для студентів І курсу денного навчання, вип. І. Загальні вимоги до вивчення курсу. - Одеса: Філософський факультет, 2016.
2. Чайковський  О.  В.  Методичні  вказівки  до  курсу  "Філософська пропедевтика" для студентів І  курсу денного та  заочного навчання , вип. 2. Вимоги до письмових робіт. - Одеса: Філософський факультет,
2016.
3. Чайковський  О.  В.  Методичні  вказівки  до  курсу  "Філософська пропедевтика" для студентів І  курсу денного та  заочного навчання , вип.  3.  Контрольні  завдання:  бібліотеки.  -  Одеса:  Філософський факультет, 2016.
4. Чайковський  О.  В.  Методичні  вказівки  до  курсу  "Філософська пропедевтика" для студентів І  курсу денного та  заочного навчання , вип. 4. Контрольні завдання: тези.- Одеса: Філософський факультет, 2016.
5. Чайковський  О.  В.  Методичні  вказівки  до  курсу  "Філософська пропедевтика" для студентів І  курсу денного та  заочного навчання , вип. 5. Як писати реферат. - Одеса: Філософський факультет, 2016.
6. Чайковський  О.  В.  Методичні  вказівки  до  курсу  "Філософська пропедевтика" для студентів І  курсу денного та  заочного навчання , вип.  6.  Як  писати  курсову  роботу  на  молодших  курсах.  -  Одеса:
Філософський факультет, 2016.
7. Чайковський   О.   В.   Методичні   вказівки   до   курсу   "Філософська пропедевтика" для студентів І к урсу денного та заочного навчання , вип.
7. Література до курсової роботи. - Одеса: Філософський факультет, 2016.
8. Чайковський  О.  В.  Методичні  вказівки  до  курсу  "Філософська пропедевтика" для студентів І  к урсу денного та  заочного нав чання ,
вип. 8. Запитання до заліку. - Одеса: Філософський факультет, 2016.

Приклади бібліографічного опису літератури на оцінку 90 – 100 дивись тут

Якщо Ви з поважної причини не були на лекції, отримайте методичні вказівки в Навчально-методичному кабінеті факультету.


Доцент О.В.Чайковський