ТВОРЧА РОБОТА З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Викладач О.В.Наконечна

Необхідно вивчити відповідну літературу й написати текст у вільній формі з одної з нижчеперелічених тем. Текст повинен бути від першої особи і являти собою виклад одного дня з життя людини обраного історико-культурного періоду. Соціальний стан героя залишений на розсуд автора. Максимальна оцінка завдання - 25 балів (10 за зміст, 10 за оформлення, 5 – за творчий підхід). При оцінці враховуються: обсяг охопленого матеріалу (не довжина тексту, а повнота викладу), індивідуальність підходу, культурно-історична вірогідність, стиль викладу, оформлення. Оцінка «0» ставиться за явно несамостійну роботу, переписану з одного або декількох джерел. Захист роботи має бути максимально творчим (допускаються елементи костюму, бутафорія, музика, драматична дія і т.п.)

Обсяг - 3-5 друкованих сторінок (не більше!) 14 шрифтом через 1,5 інтервали. Мова російська або українська. Обов'язкова вказівка джерел (не менш 4), оформлених згідно загальних правил цитування і посилання: наприклад: «текст цитати» [1, 3], де 1 – номер джерела у списку літератури, 3 – сторінка в цитованому джерелі. Джерела в списку використаної літератури слід оформлювати згідно із загальними правилами бібліографічного оформлення джерел.

Роботу не скріплювати степлером, а просто вкласти аркуші у файл.

При обиранні теми слід враховувати, що в одній навчальній групі допускається не більше двох однакових тем. 

Назва роботи: «Один день із життя...»:

 

1.            людини епохи мезоліту;

2.      людини епохи неоліту;


3.      людини періоду трипільської культури;

4.      члена одного із племен бронзового століття;

5.      кіммерійця;

6.      скіфа;

7.      сармата;

8.      праслав`янина;

9.      візантійця;

10.  жителя Київської Русі;

11.  українця польсько-литовського періоду (14-17 в.);

12.  шляхтича 17-18 в.;

13.  українця з духівництва 17-18 в.;

14.  жителя одного з українських міст 17-18 в.;

15.  українського селянина 17-18 в.;

16.  українського козака;

17.  жителя України 19 в.;

18.  жителя УРСР.


Міністерство освіти і науки України

ОНУ імені І.І.Мечникова

 

ТВОРЧА РОБОТА

з історії української культури

на тему

„……………………”

 

студента  ____факультета

спеціальності_________

____курсу _____групи

прізвище, ім’я, по-батькові

 

Викладач: О.В.Наконечна

 

Одеса

2013