ОСНОВНІ ПИТАННЯ КУРСУ

       1.  Елементи театральності в обрядах та ритуалах первісної культури.
       2. Театр Давньої Індії.
       3. Театр Давньої Японії.
       4. Театр Давнього Китаю.
       5. Праслов’янський театр.
       6. Виникнення початкових форм театру. Походження трагедії та комедії.
       7. Особливості давньогрецького театру.
       8. Давньогрецька трагедія.
       9. Давньогрецька комедія.
       10. Театр епохи еллінізму.
       11. Народна драма в Римі часів республіки.
       12. Давньоримські драматурги.
       13. Театр Риму часів імперії.
       14. Особливості західноєвропейського театру часів Середньовіччя.
       15. Світська середньовічна драматургія.
       16. Особливості західноєвропейського театру епохи Відродження.
       17. Комедія дель арте.
       18. Англійський театр епохи Відродження.
       19. Французький театр епохи Відродження.
       20. Зародження класичного театру уявлення.
       21. Просвітницький класицизм, реалізм та сентименталізм в театрі.
       22. Англійська драматургія епохи Просвіти.
       23. Французька драматургія епохи Просвіти.
       24. Італійська драматургія епохи Просвіти.
       25. Німецька  драматургія епохи Просвіти.
       26. Театр англійського романтизму.
       27. Французький театр Нового часу.
       28. Російський театр 18-19 століть.
       29. Французький театральний авангард.
       30. Німецький театральний експресіонізм ХХ ст.
       31. Італійський  театральний авангард.
       32. Феномен американського театру.
       33. Російський театр ХХ століття.
       34. Особливості театру часів Київської Русі.
       35. Український «бароковий» театр.
       36. Український шкільний театр.
       37. Українська фольклорна драма.
       38. Кріпацький театр в Україні.
       39. Національний аматорський театр.
       40. Національний обрядовий театр.
       41.  Створення національної драматургії.
       42.  Перші професійні театри на території України.
       43. Щепкінська реформа в театрі.
       44. Український музично-драматичний театр.
       45. Театр у Галичині.
       46. Театр «корифеїв».
       47. Драматургія українського авангарду.
       48. Театр Леся Курбаса.
       49. Радянський український театр.
       50. Сучасні тенденції та перспективи українського та світового театру.