теми

 

Назви модулів і тем

 

Всього годин

Лекції

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І. Далекосхідний культурний регіон: Китай, Японія, Корея.

 

1

Особливості культури Далекого Сходу.

2

2

Періодизація китайської культури. Характеристика основних етапів культури Китаю.

2

3

Матеріальна та духовна культура Китаю.

2

4

Періодизація японської культури. Характеристика основних етапів культури Японії.

2

5

Матеріальна та духовна культура Японії.

2

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ II. Індійський культурний регіон.

 

6

Періодизація індійської культури. Характеристика основних етапів культури Індії.

2

7

Матеріальна та духовна культура Індії.

2

8

Художня культура Індії.

2

9

Релігія: індуїзм, джайнізм, буддизм та іслам.

2

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ III. Південноамериканський культурний регіон.

 

10

Культура доколумбових цивілізацій. Культура Теотіхуакану.

2

11

Матеріальна та духовна культура цивілізації майя.

2

12

Матеріальна та духовна культура цивілізації ацтеків

2

13

Матеріальна та духовна культура цивілізації інків.

2

14

Культура країн Південної Америки.

2

Усього годин

28

 

Питання до заліку з дисципліни «Культура регіонів» для студентів-заочників

 1. Особливості східного типу мислення.
 2. Порівняльний аналіз західної та східної культури.
 3. «Далекий Схід» як культурологічне поняття.
 4. Періодизація давньокитайської культури. Найдавніші китайські держави.
 5. Типові риси культури Стародавнього Китаю та ментальність населення.
 6. Основні релігійні вчення Стародавнього Китаю.
 7. Писемність, література та наукові знання давнього Китаю.
 8. Мистецтво Давнього Китаю.
 9. Культурні досягнення Стародавнього Китаю.
 10. Естетичний феномен китайського живопису.
 11. Культура Південної Америки, її періодизація.
 12. Система державної влади та соціальної структури суспільства майя.
 13. Релігійні уявлення майя.
 14. Наукові знання, писемність та література народу майя.
 15. Соціальний устрій ацтекської держави.
 16. Світоглядна сутність ритуалів ацтеків.
 17. Освіта та виховання у ацтекському суспільстві.
 18. Політико-адміністративний устрій держави інків.
 19. Релігія у інкській імперії
 20. Наукові знання інків.
 21. Світогляд і релігійні вірування японського народу.
 22. Особливості художньої культури Японії.
 23. Культура середньовічного Китаю.
 24. Традиційна культура Японії.
 25. Японська чайна церемонія і мистецтво саду.
 26. Особливості культової архітектури далекосхідного регіону.
 27. Особливості літератури далекосхідного регіону.
 28. Мистецтво каліграфії в країнах Далекого Сходу.
 29. Особливості скульптури у країнах Далекого Сходу.
 30. Роль сучасної культури далекосхідного регіону у світовому культурному просторі.

 

Питання для самостійної роботи студентів

1. Феномен «східного типу мислення»
2. Типові риси давньосхідної культури і самобутність культури Китаю.
3. Конфуціанство та етико-ритуальні норми як чинники китайської культури.
4. Класичний театр Японії: но і кабукі.
5. Становлення національних літературних жанрів: повість, роман, ліричний п’ятивірш.
6. Релігія як домінанта середньовічної культури індусів.
7. Ведизм як релігійно-міфологічна система: Рігведа, Самаведа, Яджурведа, Атхарведа.
8. Самобутня індійська музика. Танцювальна драма сангіт як синтез поезії, музики, хореографії. Танець в культурі Індії.
9. Етика джайнізму та його вчення про соціально-моральні аспекти поведінки людини.
10. Роль долини Мексики у розвитку та формуванні прадавніх культур середньої частини Мексики.
11. Космологічні уявлення народу майя.
12. Система ієрархії ацтекського суспільства.
13. «Індіанський соціалізм» імперії інків.
14. Елементи культури доколумбової Америки в культурі латиноамериканських країн.


Екзаменаційні питання з дисципліни «Культура регіонів» для студентів-заочників:

1. Особливості східного типу мислення.
2. Порівняльний аналіз західної та східної культури.
3. «Далекий схід» як культурологічне поняття.
4. Періодизація давньокитайської культури. Найдавніші китайські держави.
5. Типові риси культури Стародавнього Китаю та ментальність населення.
6. Основні релігійні вчення Стародавнього Китаю.
7. Писемність, література та наукові знання давнього Китаю.
8. Мистецтво Давнього Китаю.
9. Культурні досягнення Стародавнього Китаю.
10. Естетичний феномен китайського живопису.
11. Культура Давньої Індії, її періодизація.
12. Філософія середньовічної Індії (шість ортодоксальних шкіл).
13. Китайський церемоніал та ритуал.
14. Особливості протоіндійської культури.
15. Соціальний устрій індійського населення і його вплив на культуру.
16. Основні релігійні вірування Стародавньої Індії.
17. Наукові здобутки давньоіндійської культури.
18. Особливості давньокитайської культури.
19. Архітектура і мистецтво Давньої Індії.
20. Особливості сучасної індійської культури.
21. Світогляд та релігійні вірування японського народу.
22. Особливості художньої культури Японії.
23. Середньовічна культура Індії.
24. Культура середньовічного Китаю.
25. Традиційна національна культура Японії.
26. Японська чайна церемонія і мистецтво саду.
27. Комплекс військових мистецтв Японії – кемпо.
28. Японський театр но і кабукі.
29. Сучасний японський театр.
30. Звичаї людини далекосхідного суспільства.
31. Особливості культової архітектури далекосхідного регіону.
32. Особливості літератури далекосхідного регіону.
33. Мистецтво каліграфії в країнах Далекого Сходу.
34. Особливості ужиткового мистецтва у далекосхідному регіоні.
35. Вплив релігії на розвиток культури Далекого Сходу.
36. Розвиток театрального мистецтва у далекосхідному регіоні.
37. Особливості скульптури у країнах Далекого Сходу.
38. Розвиток кіномистецтва у далекосхідному регіоні.
39. Традиції національної їжі у країнах Далекого Сходу.
40. Роль сучасної культури далекосхідного регіону у світовому культурному просторі.
41. Культура Південної Америки, її періодизація.
42. Система державної влади та соціальної структури суспільства майя.
43. Релігійні уявлення майя.
44. Наукові знання, писемність та література народу майя.
45. Соціальний устрій ацтекської держави.
46. Світоглядна сутність ритуалів ацтеків.
47. Освіта та виховання у ацтекському суспільстві.
48. Політико-адміністративний устрій держави інків.
49. Релігія у інкській імперії.
50. Наукові знання інків.