Основні питання курсу

   1. Історичне театрознавство.
   2. Основні етапи історії театру
   3. Театр в системі мистецтв
   4. Суб’єкти театральної діяльності
   5. Вистава як театральний твір
   6. Поняття умовності в театрі
   7. Феномен акторської творчості
   8. Театральний простір
   9. Театральний час
   10. Теорія театральності М.Євреїнова
   11. Театральна семіологія
   12. Види театральних знаків
   13. Поняття жанру та жанрового аспекту в театрознавстві
   14. Категорія стилю в театрознавстві
   15. Принципи театральної критики
   16. Театральна антропологія
   17. «Метод фізичних дій» К.С.Станіславського
   18. «Перевтілення» Леся Курбаса
   19. «Біомеханіка» В.Мейєрхольда
   20. «Очуження» Б.Брехта
   21. «Перформер» Є.Гротовського
   22. Театрознавча термінологія