Официальный сайт Одесского национального университета им. И.И. Мечникова 99
Адреса для листування: Філософський факультет, ОНУ, вул. Дворянська, 2, Одеса, 65026, Україна.. E-mail: philosofodessa@gmail.com 98(048) - 726-35-13
4 14 6
25
Философский факультет Одесского национального университета им. И.И. Мечникова
24
23 Главная2 19
8 13 10
4 14 6
25
О  ФАКУЛЬТЕТЕ
24
23
Страничка декана
Деканат
Наукова діяльність
Міжнародна 
діяльність
История факультета
19
Сайты преподавателей
8 13 10
4 14 6
25
АБИТУРИЕНТАМ
24
23 19
 
8 13 10
4 14 6
25
Материалы научных конференций
24
23 19
Матеріали XVIІ - ХVIII Читань пам'яті Георгія Флоровського .
8 13 10
4 14 6
25
Студентам дневного отделения
24
23 19
Стипендия-2017
8 13 10
4 14 6
25
ЗАОЧНИКАМ
24
23
График сессий ( 2016-2017 )
Информация о
сессиях
19
Вопросы к зачетам и экзаменам
Госэкзамены
8 13 10
4 14 6
25
АСПИРАНТАМ
24
23
Для аспирантов философского
факультета
Положение о
контроле
Индивидуальный
план
19
Программы вступительных
экзаменов
Программы кандидатских
экзаменов
8 13 10
4 14 6
25
БИБЛИОТЕКА
24
23

Образцы
титульных страниц
дипломной работы

Методические
материалы
Хрестоматии
Книги
Лекции
Научные статьи
преподавателей
факультета
Диссертации
преподавателей
факультета
Научные статьи
Научные
переводы
Вестник ОНУ

Требования МОН
к учебникам
и пособиям

19
 
8 13 10
3 12 5
18
Професcор Л.Н.Терентьева
17
16  

terenteva
Терентьєва
Людмила Миколаївна

Філософ, фахівець в області логіки і методології науки

Л.М. Терентьєва народилася 20 березня 1935 р. у м. Богучарі Воронезької області (Росія). Батько Терентьєв Микола Іванович – вчитель, учасник ВВВ. Мати Клавдія Єгорівна – домогосподарка, що виховала чотирьох дітей. Після закінчення в 1953 р. середньої школи № 3 м. Липецька з медаллю поступила на фізико-математичний факультет Воронезького педінституту, який закінчила в 1958 р. З 1958 по 1962 р. працювала учителем фізики і математики у м. Холмську Сахалінської області.
В 1963 р. поступила до аспірантури Іванівського педагогічного інституту на кафедру філософії (науковий керівник А.І. Уйомов, нині – професор ОНУ). З 1964 р. продовжила навчання в Одеському державному університеті на кафедрі філософії, завідувати якою був запрошений її науковий керівник Уйомов А.І.
З 1967 р. після закінчення аспірантури Терентьєва Л.М. працювала на цій же кафедрі на посаді асистента, старшого викладача, доцента. У 1970 р. Л.М. Терентьєва захистила в ОДУ ім. І.І. Мечникова кандидатську дисертацію на тему: "Онтологічні передумови фізичної теорії і проблема оцінки їхньої складності".
Л.М. Терентьєва без відриву від педагогічної роботи підготувала й у 1994 р. захистила докторську дисертацію на тему: "Системно-параметричний аналіз структури і розвитку наукової теорії". Захист відбувся у раді Інституту системного аналізу Російської Академії Наук (м. Москва, опоненти - д.ф.н., професор Л.Б. Баженов, д.ф.н., професор Н.Ф. Овчинніков, д.ф.н., професор В.Н. Костюк, провідна установа – інститут філософії АН України).
В цей час Л.М. Терентьєва – професор філософського факультету Одеського національного університету. Читає курси філософії науки, класичної логіки, метафізики аспірантам, магістрам і студентам філософського і природничих факультетів. Нагороджена знаком "Відмінник освіти України". Член ученої ради філософського факультету і спеціалізованої ради з захисту докторських дисертацій із філософських спеціальностей ОНУ, член редколегії серії "Філософія" Вісника ОНУ ім. І.І. Мечникова.
У працях Л.М. Терентьєвої запропонована системно-параметрична реконструкція механізму взаємозв'язку філософії і науки, що дозволяє відповісти на запитання: "Як може і повинна працювати наука?" (М. Вартофський) для того, щоб зрозуміти й інше: "Як може і повинна працювати філософія?"; експлікована специфіка передумовного відношення між філософією і наукою з метою дослідження проблеми демаркації філософських і наукових тверджень. Нею запропонована системно-параметрична модель наукової теорії, а також класифікація онтологічних структурних передумов фізичної теорії. Запропоновано новий вимір закону пропорційності маси й енергії; проведений структурно-онтологічний аналіз полеміки про статус "фізичної реальності" і обґрунтований перегляд оцінки полеміки В. Леніна з "енергетистами". Проведено системно-параметричну інтерпретацію основ квантової механіки в термінах реляційного аналізу і синтезу, запропоноване нове розуміння квантово-кореляційних зв'язків.
У працях Л.М. Терентьєвої досліджується специфічно системна проблематика при аналізі структури і розвитку наукової теорії з використанням категоріального апарату параметричної загальної теорії систем і мови тернарного опису (МТО), розроблених А.І. Уйомовим і його школою. У подвійному системному моделюванні досліджена еволюція принципів відносності і додатковості, обґрунтований зв'язок принципу релятивізму з якістю локальності об'єктів доквантової фізики. Л.М. Терентьєва дійшла висновку про те, що немає онтологічних основ для синтезу квантової механіки і теорії відносності. Розвиток наукової теорії представлено як закономірне прагнення системи згодом перейти до стану системного "реляційного колапсу", у термінах якого проводиться аналіз "замкнутої теорії" В. Гейзенберга.
В області логіки у працях Л.М. Терентьєвої досліджується системна проблематика силогістики Аристотеля, проведено системний аналіз фігур простого категоричного силогізму, вірогідність силогістичного висновку, проведене дослідження аксіоми простого категоричного силогізму з погляду сучасної онтології, у рамках двоїстого системного моделювання досліджене співвідношення дедукції та індукції.
Л.М. Терентьєва є постійним учасником наукових конференцій "Сучасна логіка: проблеми теорії, історії і застосування в науці", які проводяться щорічно Санкт-Петербурзським державним університетом. Л.М. Терентьєва проводить дослідження з удосконалення методики ігрового навчання на заняттях із класичної логіки, метафізики і філософії науки. За курсом філософських і методологічних проблем науки підготувала й опублікувала:

  1. Системно-параметричний аналіз структури та розвитку наукової теорії. – Київ: НМК ВО, 1991. – 4 др. арк.
  2. Філософські семінари. – Одеса, 1992. – 11 др. арк.
  3. Філософія науки. Програма курсу, семінарські заняття, задачі, питання, література. – Одеса, 2004 – 3,5 др. арк.

Лекції і семінарські заняття Л.М. Терентьєвої по-справжньому цікаві і високо ціняться студентами.
Розробка технологій методики ігрового навчання – одна з центральних тем у творчості Л.М. Терентьєвої. Опубліковано:

  1. Интеллектуальная игра в обучении / Філософські проблеми гуманізації освіти. – Одеса: Студія "Негоціант", 2004.
  2. Игровые технологии обучения логической способности суждения // Проблеми викладання логіки і дисциплін логічного циклу. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К., 2004.

Про Терентьєву Л.М. та її праці можна прочитати в таких виданнях:

  1. П.В. Алексеев. Философы России ХIХ – ХХ столетий. Биографии, идеи, труды. – М.: Академический проспект, 2002.
  2. Логика. Библиографический справочник. - С.-Пб: Наука, 2001. – С. 391 – 392.
  3. Наукова еліта Одещини .– Частина І.– Одеса: ПУБІ «Європа-Центр»,2005.– С.277.15
7 11 9

3 12 5
18
План
мероприятий
философского
факультета
17
16 на январь – август
2017 года1
15
7 11 9
3 12 5
18 Индивидуальный
рабочий план
преподавателя
17
16 инструкция1 15
7 11 9
English Русский Український
Наши праздники

 

Слова песни о
философском факультете
3 12 5
18
ОТПРАВИТЬ
SMS
17
16


15
7 11 9
3 12 5
18
ПЕРЕВОД
ОНЛАЙН
17
16

с 

на

15
7 11 9
3 12 5
18
ПОИСК
17
16
Google


В интернете
На сайте
15
7 11 9
 
Copyright © 2001 - 20012 Философский факультет ОНУ| Одесса, Украина | Веб-мастер
статистика     Яндекс.Метрика
 
;