Официальный сайт Одесского национального университета им. И.И. Мечникова 99
Адреса для листування: Філософський факультет, ОНУ, вул. Дворянська, 2, Одеса, 65026, Україна.. E-mail: philosofodessa@gmail.com 98(048) - 726-35-13
4 14 6
25
Философский факультет Одесского национального университета им. И.И. Мечникова
24
23 Главная2 19
8 13 10
4 14 6
25
О  ФАКУЛЬТЕТЕ
24
23
Страничка декана
Деканат
Наукова діяльність
Міжнародна 
діяльність
История факультета
19
Сайты преподавателей
8 13 10
4 14 6
25
АБИТУРИЕНТАМ
24
23 19
 
8 13 10
4 14 6
25
Материалы научных конференций
24
23 19
Матеріали XVIІ - ХVIII Читань пам'яті Георгія Флоровського .
8 13 10
4 14 6
25
Студентам дневного отделения
24
23 19
Стипендия-2017
8 13 10
4 14 6
25
ЗАОЧНИКАМ
24
23
График сессий ( 2016-2017 )
Информация о
сессиях
19
Вопросы к зачетам и экзаменам
Госэкзамены
8 13 10
4 14 6
25
АСПИРАНТАМ
24
23
Для аспирантов философского
факультета
Положение о
контроле
Индивидуальный
план
19
Программы вступительных
экзаменов
Программы кандидатских
экзаменов
8 13 10
4 14 6
25
БИБЛИОТЕКА
24
23

Образцы
титульных страниц
дипломной работы

Методические
материалы
Хрестоматии
Книги
Лекции
Научные статьи
преподавателей
факультета
Диссертации
преподавателей
факультета
Научные статьи
Научные
переводы
Вестник ОНУ

Требования МОН
к учебникам
и пособиям

19
 
8 13 10
3 12 5
18
МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
17
16  

  
Виїзди за кордон співробітників: кількість, учасники, країни  перебування, мета, результати.

  1. Проф. О.А. Довгополова виступила з доповіддю на тему «Участь євреїв в становленні української політичної нації» на п’ятому міжнародному семінарі дослідницької групи «Границі в Європі» (Університет Бергена, Норвегія) «Jewish Experience and European Crises: Negotiating Jewish-European Borders in History, Literature and Art», що проходив 27-28 травня в Бергені (Норвегія)
  2. Проф. О.А. Довгополова виступила співорганізатором міжнародного наукового семінару «Людській вимір часу: антропологія історичного», що проводився 27-30 серпня 2014 на базі Пермського відділення Вищої Школи Економіки (Перм, Росія). На проведення семінару було отримано грант ВШЕ.
  3. Проф. Голубович І. В. виконувала науково-дослідний проект «Реконструкція інтелектуальної біографії Г. В. Флоровського в контексті діалогу університетської традиції України та США» (Програма Фулбрайт, Нью-Йоркський університет, США), жовтень 2013-червень 2014 р.
  4. Проф Голубович І. В. виступила з доповіддю  «Неопатрістичний синтез Г. В. Флоровського: Модель антропології в контексті доктрини творіння» (The Neo-Patristic Synthesis of G. Florovsky: A Model of Anthropology in the Context of the Doctrine of Creation) на міжнародному науковому симпозіумі «Доктрина творіння в традиції патристики», Прінстонський університет, м. Прінстон, США, 21-25 лютого 2014 р.
  5. Проф. Голубович І. В. виступила з доповіддю «Російська еміграція та філософія історії. П. М. Біціллі і Г. В. Флоровський про євразійство» на семінарі Теологічної спілки імені Г. В. Флоровського (G. Florovsky`s Theological Society) в Прінстонському університеті, м. Прінстон, США, 28 квітня 2014 р.

Виїзди студентів: куди, кількість, мета, результати.

Взяли участь в Міжнародній студентській конференції International Students workshop in Florence “Renaissance in Florence”.

Іноземні студенти: кількість/динаміка студентів/країн.

На факультеті навчаються іноземні студенти:
Зі Туреччини – 1, Азербайджану – 1, Придністров’я – 3.

Міжнародні угоди: з якими організаціями. Результати їх використання.

Філософський факультет здійснює міжнародне співробітництво з Університетом Єрусалиму (Центром Чейза) в межах угоди про освітянське співробітництво між Ізраїльським культурним центром (м. Одеса, Україна) та ОНУ імені І.І. Мечникова. Основна тема співробітництва – реалізація роботи університетського  факультативу  «Сучасна іудаїка та ізраїлезнавство». Науковцями Центра Чейза прочитано в 2014 році  2 спецкурса з академічної юдаїки студентам та аспірантам ОНУ імені І.І. Мечникова. Підготовлено до друку чергову, третю збірку матеріалів за результатами роботи факультативу. В 2011 и в 2013  році було надруковано 2 збірки матеріалів за підтримкою Ізраїльского культурного центру  ( останній - «Іудаіка в Одесі. Вип. 2». – Одесса: Фенікс, 2013. – 218 с.).

Міжнародні гранти: від яких організацій. Результати їх використання.

1. Грант Eurasia Programme за участю філософського факультету (відповідальний виконавець – проф. О. А. Довгополова)  і   Університету м. Бергена (Норвегія). Проведено науковий  семінар «Границі в Європі» (травень 2014, Берген). Підготовлено до друку збірку матеріалів. Фінансування повністю норвезькими установами.
2. Грант Eurasia Programme за участю філософського факультету (відповідальний виконавець – проф. О. А. Довгополова) і Посольства Норвегії В Україні. Проведено науково-практичний семінар «Норвезько-українське співробітництво в галузі вищої освіти», (Київ, 22-23 вересня 2014). Створено програму  спільних українсько-норвезьких проектів в галузі гуманітарної освіти.
3. Грант Програми Фулбрайт в Україні (Visiting Scholar Programm) , Держдепартамент США. Фінансування виконання дослідницького проекту «Реконструкція інтелектуальної біографії Г. В. Флоровського в контексті діалогу української та американської університетської традиції», виконавець – проф. І. В. Голубович, приймаюча сторона – Нью-Йоркський університет. Термін виконання – жовтень 2013-червень 2014 р. За результатами гранту створено архівний електронний фонд за темою, підготовлено до друку монографію, яка буде опублікована в Болгарії в першому кварталі 2015 р. Надрукована стаття в фаховому виданні. Проведено публічні лекції, в тому числі, в Грецькому  культурному центрі м. Одеси, засідання науково-дослідного та освітнього Центру  імені Г. В. Флоровського, вийшло в ефір  3 телепрограми за темою гранту.
4. Грант Російського державного фонду наукових досліджень. Філософський факультет (від. виконавець – проф. О.А.Довгополова) сумісно з Вищою школою економіки (Пермське відділення) організував цикл наукових семінарів «Людський вимір часу: антропологія історичного», серпень 2013-квітень 2014 р., м. Перм, Росія.
5. Грант «Ariel University ATZiL», Ізраїль для здійснення дослідницької програми «Ariel University Center -ATZiL Research Program». Фінансування за рахунок  єврейського агентства Ізраїлю "Сохнут".  Виконавець – аспірантка філософського факультету Г. С. Шапіро (наук.керівник – проф. О.А.Довгополова). Результат - написання дослідницької роботи на тему: «Шоа в пам’яті Діаспори. Дослідження історичної пам'яті Голокосту серед студентів програми MASA-Аріель». («The Shoah in memory of Diaspora. The research of the  Historical remembering  of the Holocaust among  The students of MASA-program in Ariel»)» під керівництвом професора Ніци Давидович (Prof. Nitza Davidovich, Faculty of Social Sciences and Humanities, Ariel University).

Візити закордонних спеціалістів: кількість, гості, звідки,  мета, результати.

1. Кшиштоф Зануссі, кінорежисер, випускник філософського факультету Ягелонського університету м. Кракова. Зустріч зі студентами філософського факультету ОНУ, жовтень 2014 р. в рамках програми Єврофорума згідно з Листом про входження ОНУ імені І.І.Мечникова до Європейського форуму. Кількість учасників зустрічі – 50 осіб – студенти, аспіранти, викладачі філософського факультету.
2. Проф. Йоель Реєв (Центр Чейза, Ун-т Єрусалима, Ізраїль. Згідно з умовами договору про співробітництво ОНУ імені І. І. Мечникова і Ізраїльського культурного центру проф. Й. Реєв прочитав для учасників факультативу з академічної юдаїки та ізраїлезнавства на тему «Єврейська філософія ХХ ст.», 11-18 листопада 2014 р. Кількість учасників – 30 осіб – студенти, аспіранти, викладачі філософського та інших факультетів ОНУ. Результат – проведення заліку з курсу, отримання сертифікату учасниками факультативу.
3. Французький соціолог Мари Мендрас, лекція за темою подій в Україні та реакції на них в Європі (червень 2014 р.) в межах програми Еврофоруму (Франція). Результат – залучення ОНУ до програми Єврофоруму, підписання листа про входження ОНУ імені І.І.Мечникова до Європейського форуму. Відп. виконавець – проф. О.А.Довгополова.
5.7. Міжнародні заходи (конференції, семінари тощо): тема, кількість заходів та учасників.
Проведення циклу міжнародних наукових семінарів «Людський вимір часу: антропологія історичного» - серпень 2013 – квітень 2014 р. Проведено 2 семінари  в Вищій школі економіки, Пермське відділення в м. Перм, Росія. Організатори – філософський факультет ОНУ (відп. виконавець – проф. Довгополова О. А.) і Вища школа економіки, Пермське відділення (відп. виконавець – доцент А. В. Каменских).  Кількість учасників  - 30 вчених України, Росії, Франції, Нідерландів, США.
5.8. Членство у міжнародних та закордонних товариствах. Вказати нове – протягом поточного та попередніх років. Немає.

З архіву міжнародних зв’язків 

Лекції завідувача кафедрою логіки й методології науки  Мадридського Компьютенського університету (Іспанія)  професора, доктора Луиса Фернадоса Морено на філософському факультеті.

Лекції професора Есекського університету
(Велика Британія) на філософському факультеті.


Міжнародна наукова конференція  на тему
"БУТТЯ Й АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЙОГО АДЕКВАТНОГО ПІЗНАННЯ"
Жешув, 23-25 листопада 2001 року


Гости факультету у проректора з міжнародних зв'язків ОНУ доц. Скорохода С.Ф.: професор, завідувач кафедрою соціології Опольського університету (Польща) Ян Руг й проректор з науково-дидактичної роботи Вищої школи отельного і ресторанного бізнесу у місті Познані (Польща) Єва Муха-Шаек (докторант факультету).


Ректор Одеського національного університету
ім. І.І.Мечникова, академік СМИНТИНА В.А.

2005 р.

 

15
7 11 9

3 12 5
18
План
мероприятий
философского
факультета
17
16 на январь – август
2017 года1
15
7 11 9
3 12 5
18 Индивидуальный
рабочий план
преподавателя
17
16 инструкция1 15
7 11 9
English Русский Український
Наши праздники

 

Слова песни о
философском факультете
3 12 5
18
ОТПРАВИТЬ
SMS
17
16


15
7 11 9
3 12 5
18
ПЕРЕВОД
ОНЛАЙН
17
16

с 

на

15
7 11 9
3 12 5
18
ПОИСК
17
16
Google


В интернете
На сайте
15
7 11 9
 
Copyright © 2001 - 20012 Философский факультет ОНУ| Одесса, Украина | Веб-мастер
статистика     Яндекс.Метрика
 
;