Официальный сайт Одесского национального университета им. И.И. Мечникова 99
Адреса для листування: Філософський факультет, ОНУ, вул. Дворянська, 2, Одеса, 65026, Україна.. E-mail: philosofodessa@gmail.com 98(048) - 726-35-13
4 14 6
25
Философский факультет Одесского национального университета им. И.И. Мечникова
24
23 Главная2 19
8 13 10
4 14 6
25
О  ФАКУЛЬТЕТЕ
24
23
Страничка декана
Деканат
Наукова діяльність
Міжнародна 
діяльність
История факультета
19
Сайты преподавателей
8 13 10
4 14 6
25
АБИТУРИЕНТАМ
24
23 19
 
8 13 10
4 14 6
25
Материалы научных конференций
24
23 19
Матеріали XVIІ - ХVIII Читань пам'яті Георгія Флоровського .
8 13 10
4 14 6
25
Студентам дневного отделения
24
23 19
Стипендия-2017
8 13 10
4 14 6
25
ЗАОЧНИКАМ
24
23
График сессий ( 2016-2017 )
Информация о
сессиях
19
Вопросы к зачетам и экзаменам
Госэкзамены
8 13 10
4 14 6
25
АСПИРАНТАМ
24
23
Для аспирантов философского
факультета
Положение о
контроле
Индивидуальный
план
19
Программы вступительных
экзаменов
Программы кандидатских
экзаменов
8 13 10
4 14 6
25
БИБЛИОТЕКА
24
23

Образцы
титульных страниц
дипломной работы

Методические
материалы
Хрестоматии
Книги
Лекции
Научные статьи
преподавателей
факультета
Диссертации
преподавателей
факультета
Научные статьи
Научные
переводы
Вестник ОНУ

Требования МОН
к учебникам
и пособиям

19
 
8 13 10
3 12 5
18
Георгій Васильович Флоровський
17
16  
Георгій Флоровський - випускник і приват-доцент Новоросійського університету
Георгій Васильович Флоровський народився 28 серпня 1893 року (за старим стилем) у передмісті Єлизаветграда (нині - Кіровоград) Ковалівці. Його батько - випускник Московської духовної академії, священик, кандидат богослов'я, законовчитель Єлизаветградської чоловічої гімназії Василь Антонович Флоровський. Мати - дочка священика Одеського кафедрального Преображенського собору. Незабаром сім'я Георгія переїжджає в Одесу, де батько працював старшим священиком Покровської церкви на Олександрійському проспекті, ректором Одеської духовної семінарії, а потім - кафедральним протоієреєм Преображенського собору. У 1911 році Георгій закінчив із золотою медаллю гімназію і поступив на історико-філологічний факультет Новоросійського університету. Тут він займався у філософській групі студентів під керівництвом професора Миколи Миколайовича Ланге, відвідував за власною іні-ціативою для кращого оволодіння філософією ряд курсів фізико-математичного факультету: з механіки, математичного аналізу, алгебри й геометрії, фізичної хімії, фізики, а також лекції на медичному факультеті. У своєму студентському творі, за який він одержав у 1913 році срібну медаль, Георгій використовував книги і статті англійською, італійською, німецькою й францу-зькою мовами. У квітні 1916 року на четвертому курсі він був визнаний гідним золотої медалі за студе-нтську дисертацію на тему “Сучасні вчення про умовиводи”. Університетську освіту Георгій Флоровський закінчив у 1916 році, склавши останні екза-мени з богослов'я, англійської та німецької мов. Потім його залишили при університеті на ка-федрі філософії для підготовки до доцентського звання. Бурхливі події революційного років не йшли на користь успішній кар'єрі. Звання приват-доцента він одержав тільки у 1920 році, склавши магістерський іспит. Флоровський, встиг до від'їзду в еміграцію прочитати в нашому університеті лише один курс - по філософії природо-знавства. Емігрувавши з Росії, Георгій Флоровський у Софії продовжував працювати над магістер-ською дисертацією “Історична філософія Герцена”, яку успішно захистив у Празі в 1923 році. Працюючи в Празі, він викладає й займається науково роботою. З-під його пера виходять робо-ти “Людська й Божественна мудрість” і “Основи логічного релятивізму”. У 1925 році - запро-шення в Париж на кафедру патристики Православного Богословського інституту імені препо-добного Сергія Радонежського. У 1948 році його обирають членом Центрального Виконавчого комітетів Всесвітньої Ради Церков. У цьому ж році він стає професором, а потім - деканом Свято-Володимирської ду-ховної академії в Нью-Йорку, одночасно читаючи лекції у Колумбійському університеті. З 1958 року - завідуючий кафедрою історії Східної церкви Гарвардського університету. З 1964 року викладає в Принстонській духовній семінарії та у Пристонському університе-ті. Англійською мовою видане 14-томне зібрання творів Георгія Флоровського. Основні праці - по богослов'ю, візантології, культурології, історії російської філософії. Член Афінської Академії, член Американської академії мистецтв і науки, член Брюссель-ської Академії релігійних наук, член Британської Академії. Почесний доктор університету Нотр-Дам, Свято-Володимирської духов-ної семінарії, Вельського університету, Пристонського університету. Помер Георгій Флоровський 11 серпня 1979 року в Принстоні. Архів зберігається в біб-ліотеці Принстонського університету. У листопаді 1995 року Вчена Рада Одеського державного університету по клопотанню філософського відділення впровадила іменну стипендію ім. Георгія Флоровського для студен-тів-філософів. З 1998 року в Одеському університеті проводяться студентські наукові читання пам'яті Георгія Флоровського. У 2002 році вона проводилася як Міжнародна конференція студентів-філософів – У наукові читання пам'яті Г.Флоровського. У 2005 році на конференції були студенти з Одеси, Києва, Львову, Донецька, Харкова, Івіна-Франковська, Дрогобича. Незабаром пройшли й ХІ читання. За матеріалами книги "Георгий Флоровский: священнослужитель, богослов, философ. – М. , 1993". і газети "Одеський університет"  
15
7 11 9

3 12 5
18
План
мероприятий
философского
факультета
17
16 на январь – август
2017 года1
15
7 11 9
3 12 5
18 Индивидуальный
рабочий план
преподавателя
17
16 инструкция1 15
7 11 9
English Русский Український
Наши праздники

 

Слова песни о
философском факультете
3 12 5
18
ОТПРАВИТЬ
SMS
17
16


15
7 11 9
3 12 5
18
ПЕРЕВОД
ОНЛАЙН
17
16

с 

на

15
7 11 9
3 12 5
18
ПОИСК
17
16
Google


В интернете
На сайте
15
7 11 9
 
Copyright © 2001 - 20012 Философский факультет ОНУ| Одесса, Украина | Веб-мастер
статистика     Яндекс.Метрика
 
;