Официальный сайт Одесского национального университета им. И.И. Мечникова 99
Адреса для листування: Філософський факультет, ОНУ, вул. Дворянська, 2, Одеса, 65026, Україна.. E-mail: philosofodessa@gmail.com 98(048) - 726-35-13
4 14 6
25
Философский факультет Одесского национального университета им. И.И. Мечникова
24
23 Главная2 19
8 13 10
4 14 6
25
О  ФАКУЛЬТЕТЕ
24
23
Страничка декана
Деканат
Наукова діяльність
Міжнародна 
діяльність
История факультета
19
Сайты преподавателей
8 13 10
4 14 6
25
АБИТУРИЕНТАМ
24
23 19
 
8 13 10
4 14 6
25
Материалы научных конференций
24
23 19
Матеріали XVIІ - ХVIII Читань пам'яті Георгія Флоровського .
8 13 10
4 14 6
25
Студентам дневного отделения
24
23 19
Стипендия-2017
8 13 10
4 14 6
25
ЗАОЧНИКАМ
24
23
График сессий ( 2016-2017 )
Информация о
сессиях
19
Вопросы к зачетам и экзаменам
Госэкзамены
8 13 10
4 14 6
25
АСПИРАНТАМ
24
23
Для аспирантов философского
факультета
Положение о
контроле
Индивидуальный
план
19
Программы вступительных
экзаменов
Программы кандидатских
экзаменов
8 13 10
4 14 6
25
БИБЛИОТЕКА
24
23

Образцы
титульных страниц
дипломной работы

Методические
материалы
Хрестоматии
Книги
Лекции
Научные статьи
преподавателей
факультета
Диссертации
преподавателей
факультета
Научные статьи
Научные
переводы
Вестник ОНУ

Требования МОН
к учебникам
и пособиям

19
 
8 13 10
3 12 5
18
Положение о контроле
17
16
Положення про контроль за виконанням аспірантами І докторантами індивідуальних планів роботи
      

1.Загальні положення

 • Атестація аспірантів проводиться кожне півріччя; атестація аспірантів останнього року навчання – кожен квартал.
 • Атестація докторантів проводиться кожне півріччя, атестація докторантів останнього року навчання – кожен квартал.
 • У випадку зауважень до роботи аспіранта може призначатися додаткова атестація.
 • У випадку суттєвих зауважень аспірант виключається з аспірантури або пише заяву про припинення свого навчання з правом поновлення.
 • Поновлення допускається тільки у випадку повного виконання плану до моменту поновлення.
 • Жоден аспірант не може бути допущений до закінчення аспірантури при відсутності рекомендованої до захисту дисертації та необхідних фахових статей

  2. Обов'язки аспіранта

 • Аспірант І року навчання зобов'язаний заповнити під керівництвом свого наукового керівника свій індивідуальний план на всі роки навчання.
 • Індивідуальний план заповнюється у повної відповідності до "Методичних рекомендацій по заповненню індивідуального плану роботи аспіранта". Відхилення він вимог цих рекомендацій дозволяється тільки за згодою декана.
 • Невміння вчасно і грамотно заповнити індивідуальний план може розглядатися як відсутність здібностей до навчання у аспірантурі.
 • Аспірант І року навчання зобов'язаний здати свій індивідуальний план до відділу аспірантури не пізніше 15 грудня відповідного року.
 • Аспірант зобов'язаний перед атестацією своєчасно відчитатись перед своїм науковим керівником про виконання свого індивідуального плану. Відмітки про виконання чи невиконання пунктів плану робить тільки науковий керівник.
 • Після щорічної атестації аспірант зобов'язаний здати до відділу аспірантури всі необхідні документи до 15 жовтня відповідного року.

3. Обов'язки наукового керівника

 • Науковий керівник. відповідає за вчасне і грамотне заповнення індивідуального плану роботи аспіранта й вчасне представлення його на засідання кафедри.
 • Науковий керівник. персонально відповідає за навчання своїх аспірантів, за повне виконання їх індивідуальних планів й за вчасний захист кандидатської дисертації.
 • Науковий керівник зобов'язаний регулярно контролювати виконання аспірантом плану роботи. При відсутності рекомендованої до захисту дисертації та необхідних фахових статей наприкінці строку навчання керівних позбавляється права наукового керівництва новими аспірантами.
 • Перед квартальною й піврічною атестацією він власноручно відмічає виконання пунктів, які мали бути виконані у кварталі чи півріччі. Перед щорічною атестацією він перевіряє всі розділи звітного року навчання і власноручно відмічає виконання чи невиконання по кожному пункту. Якщо є зауваження, вони письмово заносяться у вкладнику до плану і докладаються на засіданні кафедри при атестації.
 • Науковий керівник також відповідає за повне і своєчасне виконання положень п.1 цього Положення.

4. Обов'язки завідувача кафедрою

 • Завідувач кафедрою відповідає за вчасне і грамотне заповнення індивідуальних планів роботи аспірантів кафедри й за вчасне затвердження їх на засіданні кафедри й на засіданні Вченої ради факультету.
 • Завідувач кафедрою персонально відповідає за навчання аспірантів кафедри, за повне виконання індивідуальних планів й за вчасний захист кандидатських дисертацій аспірантів кафедри. Він відповідає також за повне виконання положень п.1 цього Положення.

 

Затверджено на засіданні Вченої ради філософського факультету

28 грудня 2005 року, протокол № 3.

 

Декан філософського факультету

ОНУ ім. І.І. Мечникова, доцент О.В.Чайковський


15
7 11 9

3 12 5
18
План
мероприятий
философского
факультета
17
16 на январь – август
2017 года1
15
7 11 9
3 12 5
18 Индивидуальный
рабочий план
преподавателя
17
16 инструкция1 15
7 11 9
English Русский Український
Наши праздники

 

Слова песни о
философском факультете
3 12 5
18
ОТПРАВИТЬ
SMS
17
16


15
7 11 9
3 12 5
18
ПЕРЕВОД
ОНЛАЙН
17
16

с 

на

15
7 11 9
3 12 5
18
ПОИСК
17
16
Google


В интернете
На сайте
15
7 11 9
 
Copyright © 2001 - 20012 Философский факультет ОНУ| Одесса, Украина | Веб-мастер
статистика     Яндекс.Метрика
 
;