РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

 робіт учасників ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році з філософії

П.І.П.

Навчальний заклад

Назва роботи

Шифр роботи

Рейтинг, балів

Рецензія 1

Рецензія 2

1

Бойчун Марія Дмитрівна

Національний університет  "Острозька академія"

Протогерменевтична традиція Антіохійської школи: Андріан Антіохійський

7АЮ147313

100

1
2

2

Федорова Ксенія Георгіївна

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

«ЛЮДИНА ТА ЕКРАН
(медіафілософський підхід)»

 

Medium is the message

97

1
2

3

Мороз Луіза Андріївна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Постгуманістична критика культури: семіотичний аспект

терламінові свідописи

92

1
2

4

Козлова Катерина Олексіївна

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Сучасна природничо-наукова критика релігії: світоглядні та теоретичні засади

МЕТАФ8РА

89

1
2

5

Чуйко
Настасія
Вадимівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Копцепція перетворення наукового знання у філософських студіях П. В. Копніна

Ідея

87

1
2

6

Чубар Анна Володимирівна

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Супрематизм Казимира Малевича: наявність смислів чи нісенітниця?

Supremus

87

1
2

7

Богданець Ірина Миколаївна

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Філософський аналіз впливу соціальних мереж на схильну до суїциду особистість

GIVE THE SILENCE

86,5

1
2

8

Орехов Ілля Олександрович

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Поняття рефлексії в «Феноменології духу» Гегеля

Rip_Van_Winkle

86,5

1
2

9

Захлипа Дар’я Андріївна

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Комунікація з Іншим у просторі філософсько-антропологічного діалогу як екзистенційний проект

Киця Гайдеґер

85,5

1
2

10

Лічінакі Олексія Віталіївна

Одеський національний політехнічний університет

Значення аналізу художньої форми у розумінні розвитку просторового мислення

Мова форми

84,5

1
2

11

Чернявська Єлизавета Володимирівна

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Людина та камі (деякі аспекти впливу синто на соціально-психологічні та соціально-практичні установки японців)

ГАРМОНІЯ ХАОСУ

84,5

1
2

12

Іванова Катерина В’ячеславівна

Миколаївський національний аграрний університет

Становлення греко-католицької церкви на Миколаївщині

Становлення церкви

84

1
2

13

Красюков Михайло Олексійович

Національний університет біоресурсів і природокористування

Філософське осмислення етичних проблем біотехнологій в тваринництві і трансплантології

homo homini

83,5

1
2

14

Романенко Анастасія Андріївна

Львівський національний університет імені Івана Франка

Соціальний вимір концепту відповідальності у філософії Ганса Йонаса

РАКВЙ

83,5

1
2

15

Целікова Єлізавета Євгенівна

Запорізький національний технічний університет

Специфіка соціального простору суспільства перехідного типу: український контекст

перехідне суспільство

83,5

1
2

16

Руденко Ігор Сергійович

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Теоретична спадщина Густава Шпета: структурно-методологічний аналіз

201PFS3076

83

1
2

17

Балаєва Аліса Ровшанівна

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Феномен « Homo festivus» у культурі постмодерну

Homo festivus

83

1
2

18

Лазебник Катерина Сергіївна

Київський університет імені Бориса Грінченка

Феномен віртуальної реальності як засіб ведення інформаційної війни

нереальна реальність

82

1
2

19

Карталія Дарія Міле

Харківський Національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Філософсько-символічний зміст роману «Дамаскин» М. Павича

класична раціональність

81

1
2

20

Самусь Ганна Сергіївна

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Проблема відродження філософської науки, як платформи націєтворення українського народу

Філософські науки

81

1
2

21

Бугров Мирослав Володимирович

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Проекти національного культуротворення у філософській спадщині І.Я.Франка
(історико-філософський аналіз)

Наперед з народом

81

1
2

22

Шевцова Аліса Віталіївна

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України

Сутність взаємодії моралі та політики в історико-філософській інтерпретації

Справедливість

80

1
2

23

Сіренко Юлія В’ячеславівна

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Каузальне, спонтанне та раціональне в контексті свободи

FeelOfSophy

79

1
2

24

Тимошенко Анастасія Володимирівна

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Витоки і основні риси «Надлюдини» у філософії Ф. Ніцше

НАДЛЮДИНА

79

1
2

25

Годованець Денис Сергійович

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Особистість сучасного військового керівника: сутність і актуальність проблеми формування

Військовий керівник

78,5

1
2

26

Панов Володимир Ярославович

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Роль точок інтеракції у питанні міжетнічних конфліктів в Африці

Солоденький Сартр

78

1
2

27

Батичко Анастасія Олександрівна

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Вторинна усність У. Онга як характеристика суспільства ХХІ століття

Чарлі Дюваль

78

1
2

28

Ханіна Наталія Вадимівна

Національний Фармацевтичний Університет

Феномен свободи крізь призму кантіанського трансценденталізму та екзистенціалізму Ж.П. Сартра

Кант і Сартр

77,5

1
2

29

Семижон Алла Володимирівна

Національна академія внутрішніх справ

Аномія як філософсько-правова проблема

Девіація

77

1
2

30

Шалунова Катерина Вадимівна

Сумський державний університет

Постмодернізм як феномен культури та світоглядна концепція сприйняття епохи

POSTMODERN

76,5

1
2

31

Потриваєва Олександра Ігорівна

Миколаївський національний аграрний університет

Світоглядні засади життєтворення в сучасних умовах

Заради життя

76

1
2
 

32

Квітка Дмитро Сергійович

Дніпровський національний університет імені О. Гончара

Ідея держави в філософії Г.В.Ф. Гегеля

DK14790

74,5

1
2

33

Корніюк Артур Вікторович

Житомирський  державний технологічний університет

Філософія, наука, кліпове мислення

Мудрість

74,5

1
2

34

Виноградова Крістіна Вікторівна

Одеський  національний політехничний університет

Неогедонізм: функціонування в сучасній культурі

Дракон затаївся

74

1
2

35

Цуркан Іван Михайлович

ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»

Філософсько-антропологічний дискурс в медицині

fildoc

73,5

1
2

36

Самоград Марія Федорівна

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Християнсько-екзистенційний потенціал етики І. Канта

Суперечливість моральності

73

1
2

37

Сенін Богдан Олегович

Дніпровський національний університет імені  О. Гончара

Співвідношення символу та мови в філософії тотожності Ф.В.Й. Шеллінга

Символічна мова

73

1
2

38

Денькович Олеся Миколаївна

Львівський національний університет імені Івана Франка

Австрійська школа лібералізму

ДОАШЛ

73

1
2

39

Клімова Алла Ігорівна

Сумський державний університет

Філософія стріт-арту: від давніх часів до сьогодення

Street-art

73

1
2

40

Балаклієць Аліна Олександрівна

Національній академії внутрішніх справ

Становлення професійної культури майбутнього юриста в умовах інформаційного суспільства: філософсько-світоглядний аспект

Професійна культура

73

1
2

41

Мазуренко Марія Вікторівна

Національній академії внутрішніх справ

Філософська концепція даосизму та її роль в історії та сучасності

Енергія життя

72,5

1
2

42

Ястреб Наталія Олександрівна

Херсонський державний університет

Релігійність студентської молоді херсонщини

SAPERE AUDE

72

1
2

43

Гільманова Марина Юріївна

Київський національний торговельно-економічний університет

Проблема екзистенційного вакууму особистості в інформаційному суспільстві ХХІ ст.: пошук альтернатив

Екзистенційний вакуум

69,5

1
2

44

Педик Олена Олександрівна

Київський національний торговельно-економічний університет

Екзистенційний вимір проблеми самотності сучасної людини

Всесвіт самотності

69,5

1
2

45

Кравченко Діана Олександрівна

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка

Світ майбутнього: спроба футурологічного аналізу

130.2

68,5

1
2

46

Шаповал Анна Віталіївна

Херсонський державний університет

Особливості сучасної української аксіосфери (на прикладі стріт-арту)

Бакалавр

68

1
2

47

Прохорчук Віра Андріївна

Київський університет імені Бориса Грінченка

Філософія дитиноцентризму в просторі аксіології освіти

2288ZAV

67,5

1
2

48

Іщенко Анна Євгенівна

Запорізький національний університет

Концепції свободи доби просвітництва і їхня актуальність в інформаційну епоху

De libertate

66

1
2

49

Грачова Альона Ігорівна

ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"

Проблема життя, смерті та безсмертя в філософських концепціях

Життя, смерть, безсмертя

65

1
2

50

Стефурак
Степан
Михайлович

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Аналіз проблеми свободи волі у рамках концепцій каузального закону, концепцій існування Бога та досягнень психології

Велізарій Візантійський

65

1
2

51

Прокопчук Аліна Дмитрівна

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Філософія Дзен і чайна церемонія

Дзен

64,5

1
2

52

Селищева Анастасія Олександрівна

Українська інженерно-педагогічна академія. Навчально -науковий професійно-педагогічний інститут

Якість, успішність та ефективність культури життєтворчості особистості

Життєтворчість особистості

64

1
2

53

Горщар Тетяна Сергіївна

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Механізм людського буття крізь метод простих точок

UNCERTAINTY

63,5

1
2

54

Фігуш Марія Володимирівна

ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Щастя як центральна категорія етики Спінози

Чорний лебідь

63

1
2

55

Настасяк Анна Андріївна

Львівський інститут економіки і туризму

Філософія людини майдану

revolution

62,5

1
2

56

Пащенко Тетяна Сергіївна

Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"

Аналіз сучасних економічних теорій соціальної відповідальності бізнесу

Соціальна відповідальність

62,5

1
2

57

Осінній Олексій Володимирович

Національна академія національної гвардії України

Релігія та армія (проблеми взаємовідносин)

Релігія

61

1
2

58

Багрій  Орест  Андрійович

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Геометрія діалектики

NACHALA

60

1
2

59

Захаров Віталій Сергійович

Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Галактіоновича Короленка.

Анархія – мати порядку

Анархія – мати порядку

58,5

1
2

60

Клименко Дарія Тарасівна

Дніпровський національний університет імені О. Гончара

Ідея права в філософії Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля

Гегель найкращий

57

1
2

61

Литвиненко Дарина Олександрівна

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Філософські погляди Омара Хаяма

філософія 11

54

1
2

62

 

Запорізький національний університет

Вплив політичної культури на інститут президентства в США

Президенство США

0

1
2