Питання до державного іспиту для студентів-культурологів (бакалаврів)

   1. Загальна характеристика Первісної доби як історичного типу культури.
   2. Особливості первісних форм вірувань.
   3. Особливості первісного мистецтва.
   4. Характерні риси цивілізацій Давнього Світу.
   5. Цивілізації Давнього Єгипту та Месопотамії: порівняльний аналіз.
   6. Культура Давнього Китаю та її особливі риси.
   7. Особливі риси культури Стародавньої Індії.
   8. Сучасність та культурна спадщина стародавніх цивілізацій.
   9. Поняття античного миру та особливості світосприйняття давніх греків. 
   10. Культурологічні особливості художньої культури античної Греції.
   11. Особливі риси культури Давнього Риму.
   12. Поняття Середньовіччя. Становлення середньовічної культури у країнах Західної Європи.
   13. Загальні риси культури західноєвропейського Середньовіччя.
   14. Відродження як культурологічна епоха та її сутність.
   15. Новий час як тип західноєвропейської культури.
   16. Співвідношення епохи Відродження і Реформації.
   17. Протиріччя у характері культури XV?? сторіччя.
   18. Ідеологія епохи Просвітництва та його культура.
   19. Класицизм та романтизм як стильові напрямки західної культури кінця XVIII – початку XIX століття.
   20. Реалізм як новий тип художньої концепції миру.   
   21. Порівняльний аналіз універсалістських та локальних концепцій культурно-історичного процесу.
   22. Ідея культурно-історичного прогресу у філософській системі Г. Гегеля.
   23. Суспільно-економічна формація як критерій виділення історичного типу суспільства у марксизмі.
   24. Типологія культури у концепції К. Ясперса.
   25. М.Я. Данілевський та його концепція культурно-історичного процесу.
   26. Культурно-історична монадологія О.Шпенглера.
   27. Теорія „локальних цивілізацій” у концепції А. Тойнбі.
   28. Культурно-історичний процес та концепція суперсистем П. Сорокіна.
   29. Особливості історичної типології культури С. Хантінгтона і Ф. Фукуяма та зміна культурологічної парадигми.
   30. Особливості культури кам'яної доби на території України.
   31. Характерні риси трипільської культури.
   32. Давньослов'янська культура і сучасність.
   33. Особливості становлення  культури Київської Русі.
   34. Літературні пам'ятники Київської Русі.
   35. Особливості художнього мистецтва Київської Русі.
   36. Характеристика культури України у польсько-литовську добу.
   37. Українська культура періоду Галицько-Волинського князівства.
   38. Культура козацтва та його роль у становленні української культури.
   39. Гуманістичні ідеї Ренесансу в українській культурі.
   40. Розвиток художньої культури України у XIV-XV? ст.
   41. Наука та освіта в України в XV?- XVII ст.
   42. Особливості українського Бароко.
   43. Генезис та періодизація українського Відродження (кінець XVIII ст. – початок  XIX ст.)
   44. Особливості романтизму в українській культурі.
   45. Особливості культури українського Просвітництва.
   46. Особливості культури українського Відродження (XIX ст.).
   47. Реалістичний напрямок в літературі та театрі України.
   48. Модернізм в українській культурі.
   49. Культура України в радянський час.
   50. Актуальні проблеми сучасного етапу розвитку української культури.
   51. Особливості художнього мистецтва Давнього Світу.
   52. Особливості архітектури та скульптури античної Греції.
   53. Особливості архітектури та скульптури античного Риму.
   54. Художнє мистецтво Середньовіччя.
   55. Гуманістичні  ідеали Ренесансу та їх відображення у мистецтві.
   56. Основні стилістичні напрями художнього мистецтва Нового часу. 
   57. Нові напрямки у західній культурі кінця XIX сторіччя.
   58. Особливості розвитку художнього мистецтва XX сторіччя.
   59.  Соціально-історичні умови виникнення романтизму в музиці.
   60.  Формування класичної музики 18 століття.
   61.  Відмітні особливості музичної культури 20 століття.
   62.  Періодизація стилів в музичній культурі.
   63.  Музичні жанрі та історичні формі побутування музики.
   64.  Основні етапи української музичної культури.
   65. Становлення театру у культурі Давнього Світу.
   66. Зародження античного театру, його характеристика та особливості.
   67. Театр Середньовіччя, періодизація та жанрові особливості.
   68. Формування стилістичних напрямків у театральному мистецтві Нового часу.
   69. Українська театральна культура: загальна характеристика та особливості.
   70. Характеристика ключових етапів розвитку європейського  кіномистецтва.
   71. Становлення авангардизму та особливості його прояву у кіномистецтві.
   72. Основні тенденції у розвитку сучасного світового кіно.
   73.  Культура XX ст. як феномен.
   74.  Основні течії мистецтва XX ст.
   75.  Соціально-історичні та художні перспективи  культури XX-ХХІ століття.